Inta Ruka, Rihards Stibelis. Ur serien Amãlijas gata 5a, 2006 Reprofoto: Prallan Allsten. © Inta Ruka / Bildupphovsrätt 2016

Moderna Museet Nu: Inta Ruka

Amalias Street 5a

24.10 2008 – 1.3 2009

Stockholm

I utkanten av det gamla Riga ligger Amalias Street 5a, vars invånare fotografen Inta Ruka dokumenterat sedan 2004. Bilderna presenteras, som alltid i Inta Rukas projekt, tillsammans med kortfattade kommentarer vilka är baserade på vad personerna har berättat för henne. Kommentarerna handlar om varför de bor som de gör, vilka de känner, vad de arbetar med eller vill bli, om pengar och de olika familjeförhållandena. Egentligen handlar serien om de stora frågorna – om lycka, sorg, kärlek och hat – om livet.

Inta Ruka är född 1958 i Riga och började fotografera i slutet av 1970-talet. Efter några år, 1983, inledde hon arbetet med serien My Country People som hon fortsatte med fram till 2000. I denna dokumenterade hon människorna och livet i sin hembygd Balvi, i östra Lettland nära ryska gränsen, vilket har resulterat i en samling porträtt av hennes släktingar och vänner och av en försvinnande bondekultur.

Inta Ruka fotograferar utan artificiellt ljus och använder en Rolleiflex-kamera på stativ. Under de långa sittningarna när hon väntar på att ljuset skall bli det rätta, att personerna slappnar av, pratar hon och försöker lära känna dem och den miljö hon skall porträttera. My Country People representerade Lettland i den 48:e Venedigbiennalen 1999 och blev hennes genombrott för en större internationell publik.

Inta Ruka , Gerda Kristapsone och Valters Kristapsons, 2005 © Inta Ruka
Inta Ruka, Kristaps Kristapsons, Riga, 2006 © Inta Ruka

Inta Ruka säger att hon fotograferar för att hon är intresserad av människor. Kameran är ett sätt att få kontakt med andra. Därför arbetar hon också med och har utvecklat porträttfotografin. Hennes vision är att lyfta fram varje individ, det personliga, och visa att alla har sin särskilda plats och något att berätta.

Inta Ruka är en del av den samtida fotografin i de baltiska länderna som under 1980- och 90-talen förhöll sig och anpassade sig till Sovjetunionen och sedan dokumenterade förändringarna i länderna under postsovjetisk tid. Nyckeln till Inta Rukas bildvärld ligger i hennes egen person. Hon har en unik förmåga att kommunicera och att få människor att öppna upp sig för henne. Det handlar också om det förtroende hon lyckas skapa kring sig själv och sitt arbete.

Curator: Anna Tellgren

Inta Ruka, Självporträtt, 2005 © Inta Ruka

Mer om utställningen