Group 2

Robert Smithson, Spaceman with Laser (Spaceman Shooting) och Jesus Mocked, 1961 © Robert Smithson/BUS 1999

Robert Smithson

Retrospektivt: 1955-1973

19.6 1999 – 12.9 1999

Stockholm

Amerikanen Robert Smithson (1938–73) var en av de mest tongivande konstnärerna i slutet av 1960- och början av 1970-talet. För den stora publiken är han känd för det monumentala jordkonstverket ”Spiral Jetty” (1970) i Great Salt Lake i Utah. Detta är den första retrospektiva utställningen i Sverige med Robert Smithson.

Bland konstnärer och konstkritiker anses Robert Smithsons konstnärskap vara ett av de mest visionära och innovativa i efterkrigstidskonsten, med minimalistiskt influerade skulpturer, ”nonsites” och konstvetenskapliga texter. Idag kan man se att Robert Smithson var före sin tid och han på många sätt förebådade den samtida konsten.

Många verksamma konstnärer idag, från Pipilotti Rist, Rirkrit Tiravanija och Mike Kelley till Tobias Rehberger, Annika Eriksson och Simon Starling intresserar sig för ämnen, attityder och metoder som Robert Smithson uppmärksammade och undersökte redan för över 25 år sedan. Man kan känna igen Smithsons ledmotiv i den samtida konsten; konstnären som mångsysslare, förhållandet mellan centrum och periferi, filmens magi, mytologins existensiella karaktär, konstens hemvist och intresset för platsen.

Robert Smithson ifrågasatte framför allt konstens roll i samhället och dess hemvist – han ville flytta in naturen i museerna och gallerierna och flytta ut konsten i naturen. Många av hans egna arbeten placerades, eller snarare ägde rum, i såväl avlägsna vildmarker som i storstädernas ytterområden. Konsten och den fysiska verkligheten stod i centrum för hans verksamhet och han hämtade näring ur så skilda intressen som geologi, astronomi, science fiction och psykologi. Robert Smithson omkom i en flygolycka under arbetet med jordkonstverket ”Amarillo Ramp”och blev endast 35 år gammal.

Utställningen omfattar ca 200 konstverk. Bland dem återfinns kända verk såsom ”A Nonsite, (Franklin, New Jersey)”, ”Hotel Palenque” samt filmen ”Spiral Jetty”. Den innehåller även ett stort antal relativt okända teckningar och målningar från sent 50- och tidigt 60-tal, som influerats av beatkulturen.

I Moderna Museets barnverkstad kommer man att arbeta, både i och utanför museet, med jordkonst, icke-platser, speglar och spiraler. Ett seminarium är planerat 11-12 september, där bland andra Eugenie Tsai, intendent vid Whitney Museum of American Art, New York, konstnären Jan Håfström, galleristen John Weber, och Per Boym, direktör för Museet for Samtidskunst i Oslo, kommer att delta.

Utställningskommissarie: Maria Lind

Mer om utställningen