Moderna Museet exteriör, fasad med logga.

Moderna Museet i Stockholm. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

17.9 2021

Svenska förvärv 2021

Pandemin har slagit hårt mot kulturen. För att stödja det svenska konstlivet har regeringen därför gett ett tillskott på 25 miljoner kronor till Moderna Museet för att köpa in svensk konst under 2021.

Uppdrag att samla, vårda, visa och bevara konsten

Moderna Museet är ett internationellt, modernt och samtida konstmuseum. Vårt uppdrag är att samla, vårda, visa och bevara konsten för framtiden. Vi samlar både historiska verk och verk av nu verksamma konstnärer, från Sverige och hela världen. Ambitionen är att förvärva en bred representation av den främsta konsten och de mest framträdande verken av en konstnär utan begränsningar för verkens storlek, material, komplexitet eller andra liknande hänsyn.

Inköp av nu levande svenska konstnärer

Inköpen av Svenska förvärv 2021 inriktar sig helt på svensk konst av nu levande konstnärer. Med svensk konst menar vi konstnärer som kan sägas huvudsakligen vara verksamma i Sverige, inklusive Sápmi, oavsett nationalitet. Men också svenska konstnärer som är baserade i andra länder.

Riktlinjerna för inköpen av Svenska förvärv 2021 skiljer sig inte från andra förvärv till samlingen. Men 25 miljoner ger en fantastisk möjlighet att bredda representationen av den svenska konsten på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Tidigare årsbudgetar har varit runt 2,1 miljoner.

Research och lokal kunskap från hela landet

Det är Moderna Museets överintendent tillsammans med samlingsansvariga intendenter och chefen för Moderna Museet Malmö, som gör urvalet av verk som förvärvas. För att genomföra uppdraget kommer vi inhämta information systematiskt och metodiskt genom egen research och lokal kunskap från samtliga regioner i landet. Vi kommer också att delta i digitala portfolievisningar som Statens konstråd och föreningen Konstkonsulenterna i Sverige ordnar.

Förslag på inköp

Yrkesverksamma konstnärer, gallerister och utställningsarrangörer uppmanades att lämna in inköpsförslag mellan 15 mars och 30 april 2021.

Beslut om förvärv

Beslut om förvärv till samlingen fattas löpande. De verk som förvärvas som Svenska förvärv 2021 kommer att ingå i Moderna Museets samling på samma sätt som alla andra verk. Vi kommer redovisa inköpen och under 2022 presentera urval av dem i en utställning Svenska förvärv 2021 på museet.

Konstnärer och verk som hittills blivit inköpta till Moderna Museets samling inom ramen för Svenska förvärv 2021 redovisas i listan: Inköpta till Svenska förvärv 2021 (pdf)

Publicerad 17 september 2021 · Uppdaterad 21 oktober 2022

Nyheter