Group 2
Den döende dandyn

Nils Dardel, Den döende dandyn, 1918

Beställ bilder av konstverk!

Den döende dandyn, Picassos Källan, minnen från Moderna Museets brokiga historia…

Vår kunniga personal på Bildbyrån hjälper dig att hitta bilder ur museets samling såväl som snapshots från något av museets tusentals evenemang genom åren. Bilderna kan beställas i önskat format och skickas mot en avgift.

Bilder på konstverk skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Bilderna får inte beskäras eller på annat sätt förvanskas, varken i tryck eller webbpublicering. Bildtext och information om copyright måste alltid anges. Om du vill återge bilden i en trycksak eller digitalt krävs tillstånd före publiceringen. En sådan bildlicens kan du söka hos Bildupphovsrätt i Sverige.

Publicerad 22 maj 2015 · Uppdaterad 4 oktober 2017