Målning med titeln Den döende dandyn

Nils Dardel, Den döende dandyn, 1918

Bildbyrån

Bilder på konstverk skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Om du vill återge bilden i en trycksak eller digitalt krävs tillstånd (bildlicens) före publiceringen.

En sådan bildlicens kan du söka hos Bildupphovsrätt i Sverige. Bilderna får inte beskäras eller på annat sätt förvanskas, varken i tryck eller webbpublicering. Bildtext och information om copyright måste alltid anges.

Publicerad 22 maj 2015 · Uppdaterad 8 december 2021