Målning med titeln Den döende dandyn

Nils Dardel, Den döende dandyn, 1918

Beställ bilder av konstverk!

Vår kunniga personal på Bildbyrån hjälper dig att hitta bilder ur museets samling såväl som snapshots från något av museets tusentals evenemang genom åren. Här finns bilder av Den döende dandyn, Picassos målning Källan såväl som minnen från Moderna Museets brokiga historia.

Bilderna kan beställas i önskat format och skickas mot en avgift.

Bilder på konstverk skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Om du vill återge bilden i en trycksak eller digitalt krävs tillstånd (bildlicens) före publiceringen. En sådan bildlicens kan du söka hos Bildupphovsrätt i Sverige. Bilderna får inte beskäras eller på annat sätt förvanskas, varken i tryck eller webbpublicering. Bildtext och information om copyright måste alltid anges.

Kontakta Bildbyrån

08-5202 3617
bildbyran@modernamuseet.se

Bildbyrån
Moderna Museet
Box 16382
103 27 Stockholm

Publicerad 22 maj 2015 · Uppdaterad 19 augusti 2020