Utställningskatalog Concrete Matters

Utställningskatalog Concrete Matters

Katalog Concrete Matters

Till utställningen har museet producerat en katalog med originaltexter av medverkande konstnärer, manifest och biografier. Utställningens curator Matilda Olof-Ors medverkar med en text och överintendent Daniel Birnbaum och vice museichef Ann-Sofi Noring har skrivit förordet. Köp katalogen i Webshopen.

Utställningskatalogen lyfter fram konkretismens möjligheter och gränser

Under några vitala decennier präglade av sociala förändringar, optimism och dramatiska politiska händelser, utforskade konstnärer i de snabbt växande kosmopolitiska städerna Montevideo, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro och Caracas, och utvecklade ett nytt, konkret formspråk som tog avstånd från både den figurativa och representative bildvärlden.

Concrete Matters presenterar ett åttiotal verk från 1930- till 1970-talet av konstnärer som på olika sätt undersökte konkretismens möjligheter och gränser, delvis utifrån olika utgångspunkter och med olika syften. Urvalet utgår från samlingen Colección Patricia Phelps de Cisneros.

Ett urval manifest finns publicerade i katalogen

Under de drygt fyrtio år som utställningen Concrete Matters spänner över, bildades och ombildades åtskilliga konstnärliga fraktioner vilka spred sina ibland utopiska visioner i texter och manifest via flygblad och egenutgivna magasin eller i dagstidningar. I utställningens katalog finns ett urval av manifesten där konstnärerna själva beskriver sina utgångspunkter och skäl till den konkreta konstens nödvändighet. Flera av texterna är översatta till svenska för första gången.

Mer om utställningen