Lynda Benglis målar ett golv med 152 liter latexfärg, 1969 © Henry Groskinsky/Time & Life Pictures
/Getty Images/ALL OVER PRESS.
Bilden är från utställningen Explosion!

Explosion!

Måleri som handling

2.6 2012 – 9.9 2012

Stockholm

Kazuo Shiraga hängde i ett rep över duken och målade med fötterna, Shozo Shimamoto slängde glasflaskor fyllda med färg på sina målningar, Andy Warhol urinerade på duken och Niki de Saint Phalle sköt med gevär på pannåer, preparerade med färgballonger som blödde genom lager av gips. Sommarens stora utställning Explosion! Måleri som handling presenterar verk av ett 50-tal konstnärer från slutet av 1940-talet fram till idag.

Efter andra världskriget började ett antal målare, i olika delar av världen, att attackera måleriets fundamentala förutsättningar på ett sätt som var på en gång både aggressivt och lekfullt. Många konstnärer lade lika stor vikt vid själva den skapande akten som vid den målning som den gav upphov till. I detta gränsland mellan måleri och performance aktiveras ofta slumpen eller betraktarna som medskapare av verket. Det är ett experimentellt och konceptuellt förhållningssätt till måleriet och konsten som sedan dess inspirerat många konstnärer. Under senare år har intresset för performancekonsten ökat och därmed även för dess rötter.

Curator: Magnus af Petersens
Assisterande intendent: Matilda Olof-Ors
Curator performances, Bucky Dome: Catrin Lundqvist

Bilder

Allan Kaprow
Yard (version N 9), 2003-
© The Estate of Allan Kaprow. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
I think not, koreografi av Deborah Hay tolkat av Anna Pehrsson, dansare
© Moderna Museet, 2 juni 2012
Anastasia Ax
Performance PAN THEON i Bucky Dome, 2012
© Anastasia Ax. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
Niki de Saint Phalle, Robert Rauschenberg
Painting made by Dancing, 1961
© Niki de Saint Phalle, Robert Rauschenberg/BUS 2012

Mer om utställningen