Max Ernst, L´évadé, 1926 © Max Ernst/BUS 2008

Curatorer

Iris Müller-Westermann är konsthistoriker och disputerade på en avhandling om Edvard Munch. Efter att ha varit curator på Munchmuseet och chef för Stenersenmuseet i Oslo är hon sedan 1997 intendent för internationell konst på Moderna Museet i Stockholm. Hennes skrifter har i synnerhet ägnats 1900-talskonsten och inkluderar publikationer om Munch likväl som om 1900- och 2000-talskonst inom ramen för de utställningar som hon organiserat, däribland Efter muren. Konst och kultur i det post-kommunistiska Europa (1999), I måleriets makt (2000) och Rosemarie Trockel (2001). Hennes senast publicerade bok är Munch själv (2005).

Werner Spies är konsthistoriker och skribent. Mellan 1975 och år 2000 var han professor på konstakademin i Düsseldorf, och mellan 1997 och 2000 direktör för Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou i Paris. Förutom att ha publicerat talrika skrifter och organiserat internationella utställningar med modern och samtida konst har han varit redaktör för oeuvrekataloger över Max Ernst och Picassos skulpturer. Han har mottagit många utmärkelser och innehar flera tjänster, bland annat som ordförande i styrelsen för Max Ernstmuseet i Brühl och som chef för Forschungsstelle Max Ernst vid Deutsches Forum für Kunstgeschichte i Paris.

Mer om utställningen