Max Ernst, Max Ernst montrant à une jeune fille la tête de son père, 1927 © Max Ernst/BUS 2008. Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh. Foto: Antonia Reeve

Program

Film

Under öppningshelgen visas en engelskspråkig dokumentär om Max Ernst av Peter Schamoni från 1991 med musik av Igor Stravinsky i biografen på Moderna Museet den 20 och 21 september klockan 11.00,13.00 och 15.00. Fri entré. Filmen är ca 100 min.

Filmen visas sedan varje helg, lördag-söndag, under hela utställningsperioden.

Föreläsningar

Den 2 december kl 18-20 blir det en föreläsning med Werner Spies. Werner Spies ingår i curatorsteamet för utställningen Max Ernst. Dröm och revolution. Han är idag den främste kännaren av Max Ernsts verk. Han har curerat Max Ernstutställningar i Europa och USA och är utgivare av Max Ernsts oeuvrekatalog. Werner Spies har varit professor vid konstakademin i Düsseldorf och direktör för Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou i Paris 1997-2000. Han är i dag bland annat ordförande i styrelsen för Max Ernst-museet i Brühl och ledare för Forschungsstelle Max Ernst vid Deutsches Forum für Kunstgeschichte.

Inom den nya föreläsningsserien Ljuset på det andra önskemuseet blir det en helkväll om Dorothea Tanning som levt tillsammans med Max Ernst i många år. Under kvällen den 4e november kommer bl a Lars Nittve, överintendent vid Moderna Museet och Cecilia Sjöholm att berätta om konstnären Dorothea Tannings konstnärskap och de sammanhang som hon levde och verkade i. Cecilia Sjöholm har disputerat i litteraturvetenskap vid Stockholm Universitet, samt i filosofi vid universitet i Nijmegen. Hon är programansvarig för estetikprogrammet vid Södertörns högskola.

Studion

I Studion på plan 1 genomförs ett projekt med konstnärerna Thomson & Craighead, som liksom Max Ernst arbetar med autogenerativ konst i form av ord som projiceras på vägg. Projektet visualiserar och förmedlar hur surrealisternas och Max Ernst konstnärliga tillvägagångssätt fortlever idag och hur de har utvecklats genom den nya tekniken. Det visar även hur konstnärer under första hälften av 1900-talet utvecklade idéer som har relevans för 2000-talets konstnärliga uttryck, inte minst vad gäller tillvägagångssätt och inställning.

Projektet visas 2-30 oktober och avslutas med ett samtal kring utställningen. Samtidskonstnärer diskuterar Max Ernst inflytande på deras egna konstnärskap med Iris Müller-Westermann. Projektet genomförs i samarbete med Mejan Labs.

Surrealistisk workshop

För högstadie- och gymnasieskolorna genomförs en surrealistisk workshop. Under drygt två timmar blir det en djupdykning in i Max Ernsts fascinerande bildvärld, undersökningar av alternativa världar, blickande på samtida surrealister och ett sökande efter absurda uttryck i vardagen. Besöket innefattar både visning och praktiskt undersökande arbete och kan bokas under hela utställningstiden.

Guidade visningar

Guidade visningar äger rum kostnadsfritt under hela utställningsperioden. Vi ger även skolvisningar, babyvisningar, visning för synskadade och för kognitivt funktionshindrade.

After Art

Den 14 november kl 18-22 blir det en surrealistisk After Art i samarbete med det konstnärsdrivna galleriet Candyland.

Lärarkväll

Lärarkväll 23 september kl 17.

YouTube

Dokumentation, samtal och filmer som vi själva producerar: http://www.youtube.com/ModernaMuseet

Mer om utställningen