Katalog Max Ernst

Katalog

I samband med utställningen produceras en rikt illustrerad katalog på svenska, engelska och tyska. Med förord av Lars Nittve och Poul Erik Tojner.

Med texter av Ludger Derenthal, Julia Drost, Benjamin Meyer-Krahmer, Iris Müller-Westermann, Jürgen Pech, Werner Spies och Tanja Wessolowski.

Redaktion: Werner Spies, Iris Müller-Westermann (Moderna Museet) och Kirsten Degel (Louisiana)
Produktionsansvarig: Teresa Hahr
Textredaktör: Peter Samuelsson
Bildansvarig: Albin Dahlström
Bildresearch: Bodil Enberg
Grafisk formgivning: chezweitz & roseapple, Berlin/Rose Epple, Andreas Wesle med Wolfgang Schneider

Moderna Museets utställningskatalog nr 347

ISBN 978-91-7100-793-3

Författarpresentationer

Ludger Derenthal ansvarar sedan 2003 för fotografisamlingen på Museum für Fotografie der Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin. Han har skrivit om dadaismen och surrealismen, och i synnerhet Max Ernst, om 1900-talsfotografi och om skulptur i det offentliga rummet.

Julia Drost är konsthistoriker och romanist. Sedan hösten 2007 är hon ställföreträdande direktör för Deutsches Forum für Kunstgeschichte i Paris, där hon tillsammans med Werner Spies leder Forschungsstelle Max Ernst. Hon har skrivit om 1920-talets nya franska kvinna, om tysk-franska relationer i konsten och om surrealistisk konst, i synnerhet om Max Ernsts konstnärskap. Hennes senaste bok är Max Ernst. L’imagier des poètes (2008), som hon har skrivit tillsammans med Ursula Moureau och Nicolas Devigne.

Benjamin Meyer-Krahmer är docent, curator, konstkritiker och konstvetare. Senast publicerade han boken Dieter Roth – Selbstbeobachtung als künstlerischer Schaffensprozess (2007).

Iris Müller-Westermann är konsthistoriker och disputerade på en avhandling om Edvard Munch. Efter att ha varit curator på Munchmuseet och chef för Stenersenmuseet i Oslo är hon sedan 1997 intendent för internationell konst på Moderna Museet i Stockholm. Hennes skrifter har i synnerhet ägnats 1900-talskonsten och inkluderar publikationer om Munch likväl som om 1900- och 2000-talskonst inom ramen för de utställningar som hon organiserat, däribland Efter muren. Konst och kultur i det post-kommunistiska Europa (1999), I måleriets makt (2000) och Rosemarie Trockel (2001). Hennes senast publicerade bok är Munch själv (2005).

Jürgen Pech är konsthistoriker och vetenskaplig ledare för Max Ernst-museet i Brühl. Vid sidan om Max Ernst ligger tyngdpunkten i hans forskning på dadaismen och surrealismen, såväl som på 1900-talets fotografi och konst. Bland hans senaste publicerade verk finns Max Ernst. Fotografische Porträts und Dokumente (1991), Max Ernst (1992, med Ludger Derenthal), Max Ernst. Graphische Welten (2003) och Max Ernst. Plastische Werke (2005).

Werner Spies är konsthistoriker och skribent. Mellan 1975 och år 2000 var han professor på konstakademin i Düsseldorf, och mellan 1997 och 2000 direktör för Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou i Paris. Förutom att ha publicerat talrika skrifter och organiserat internationella utställningar med modern och samtida konst har han varit redaktör för oeuvrekataloger över Max Ernst och Picassos skulpturer. Han har mottagit många utmärkelser och innehar flera tjänster, bland annat som ordförande i styrelsen för Max Ernstmuseet i Brühl och som chef för Forschungsstelle Max Ernst vid Deutsches Forum für Kunstgeschichte i Paris.

Tanja Wessolowski är sedan januari 2007 medarbetare på Forschungsstelle Max Ernst vid Deutsches Forumfür Kunstgeschichte i Paris. För ögonblicket arbetar hon på en doktorsavhandling om naturens betydelse hos Max Ernst och i surrealismen.

Utställningspris: 300 kr
Pris: 380 kr

Köp katalogen i vår Webshop

Mer om utställningen