Max Ernst, La Vierge corrigeant l´enfant Jésus devant tres témoins: André Breton, Paul Éluard et le peintre, 1926 © Max Ernst/BUS 2008. Museum Ludwig, Köln. Foto: Rheinisches Bildarchiv, Köln

Max Ernst

Dröm och revolution

20.9 2008 – 11.1 2009

Stockholm

Den tyske konstnären Max Ernst är en av 1900-talets mest inflytelserika konstnärer. Han var ledande i den surrealistiska rörelsen och fortsätter fortfarande att fascinera och inspirera.

Det är dags att se Max Ernsts konst med nya ögon. Hans landskapsbilder attraherar en yngre publik som ser paralleller till datorspelens cybervärldar och till fantasylitteratur.

Utställningen omfattar runt 175 verk; målningar, collage, verk på papper och skulpturer. Underrubriken Dröm och revolution syftar på den dramatiska epoken i Europa präglad av fascism och två förödande världskrig.

Max Ernst är en av 1900-talets mest viktiga och inflytelserika konstnärer. Han ändrade sitt tillvägagångssätt och sin stil genom hela sin konstnärsbana och reflekterade över vad konsten kunde vara efter sina erfarenheter från första och andra världskrigen.

Den konstnärliga strategin i Max Ernsts konstnärskap är att återanvända visuellt material som sätts ihop till nya bildvärldar. Collaget blir hans genomgående konstnärliga metod. Begreppet ”dröm” i utställningens titel anspelar på drömmens och det omedvetnas betydelse i hans verk, medan ”revolution” står för ett ifrågasättande av konventionella synsätt och förväntningar i konsten.

Det är 40 år sedan Moderna Museet gjorde en omfattande presentation av Max Ernst. Idag är hans konst mer relevant än någonsin. Vi tror att en ny generation attraheras av hans mångbottnade konstnärskap i en tid som består av många parallella verkligheter. Inte minst genom hans förstenade och overkliga landskap som direkt kan kopplas till dataspel och fantasylitteratur.

Max Ernst, Painting for Young People, 1943 © Max Ernst/BUS 2008. Samling Ulla & Heiner Pietzsch, Berlin. Foto: Jochen Litkemann
Max Ernst, L´évadé, 1926 © Max Ernst/BUS 2008

Curatorer:

Iris Müller-Westermann, intendent, Moderna Museet
Werner Spies, tysk konsthistoriker och Max Ernst-kännare
Kirsten Degel, intendent, Louisiana Museum of Modern Art

Utställningsarkitektur och katalogdesign: chezweitz & roseapple, Berlin.

Utställningen produceras i samarbete med Louisiana Museum of Modern Art, dit den fortsätter våren 2009. I samband med utställningen produceras en rikt illustrerad katalog på svenska, engelska och tyska av Hatje Cantz förlag.

Bilder

Max Ernst, Människobild, 1931 © Max Ernst/BUS 1998
Max Ernst, Max Ernst montrant à une jeune fille la tête de son père, 1927 © Max Ernst/BUS 2008. Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh. Foto: Antonia Reeve
Max Ernst, Painting for Young People, 1943 © Max Ernst/BUS 2008. Samling Ulla & Heiner Pietzsch, Berlin. Foto: Jochen Litkemann
Max Ernst, Napoleon in the Wilderness, 1941 © Max Ernst/BUS 2008.
The Museum of Modern Art, New York 

Mer om utställningen