Max Ernst, die anatomie, 1921 © Max Ernst/BUS 2008. Stiftung Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp e.V., Rolandseck. Foto: Wolfgang Morell

Max Ernst i Tyskland: Konstnärliga ursprung och dada i Köln

I Max Ernsts tidiga verk blandas kubistisk-futuristiska och expressionistiska element. Han kopplar samman skilda stilar och bildvärldar. Efter första världskrigets vansinne sker en nyorientering i hans konst. Giorgio de Chiricos metafysiska måleri blir en viktig inspirationskälla, något som till exempel kan ses i målningen Aquis submersus (Nedsjunken i vatten) från 1919; en bild av den konstnärliga inspirationens neddykande i en obekant värld.

Därefter lämnar Max Ernst tillfälligt måleriet för att utveckla collagetekniken. Illustrationer, ofta ur läromedelskataloger, rycks ur sitt sammanhang och tjänar som material för collage som anspelar på den känsla av meningslöshet som kriget lämnat efter sig.

För Max Ernst är collagetekniken ”det systematiska utnyttjandet av det slumpmässiga eller på konstgjort vis framprovocerade sammanträffandet mellan två eller fler väsensskilda realiteter på ett plan som uppenbart är olämplig för detta, och den gnista poesi som alstras vid mötet mellan dessa realiteter”

1919 bildas även Dada-gruppen i Köln av Max Ernst, Johannes Theodor Baargeld och Hans Arp. Ordet ”dada” myntades 1916 i en publikation från Cabaret Voltaire i Zürich. Dada är en anti-rörelse med förgreningar i Europa och New York som ifrågasätter normer och nytta. Dadaisterna vill upphäva den personliga handstilen, utnyttja slumpen och integrera med maskin-och varuvärldarna. Som en andlig hållning vill dada förnya konsten, livet och tänkandet. De betonar det internationella som en reaktion på krigets nationalistiska tendenser.

Max Ernst, Kvinnokroppens islandskap, istappar och stenarter, 1920 © Max Ernst/BUS 2008

Max Ernst återvänder till måleriet 1921. I Celebes och Oedipus Rex (Kung Oidipus) från 1922 överför han collagetekniken till måleri. På så sätt kan inklistringsbilderna förstoras och färgläggas. Måleriet dolde även illustrationerna som hade fungerat som inspirationskällor.

På inbjudan av André Breton visar Max Ernst i maj 1921 en sammanfattning av hans indirekta tekniker från Dada-tiden i Köln i bokhandeln Au Sans Pareil i Paris; klichétryck, gnuggteckningar, övermålningar och collage.

1891–1922

1891
Max Ernst föds den 2 april i Brühl utanför Köln som son till dövstumsläraren och amatörmålaren Philipp Ernst och hans hustru Luise, född Kopp.

1897–1910
Skola i Brühl.

1910–1914
Studier i antikens filosofi, psykologi, psykiatri och konsthistoria vid universitetet i Bonn.

1911
Lär känna August Macke och går med i konstnärsföreningen Das Junge Rheinland.

1912
Max Ernst skriver konst- och teaterkritik för tidningen Der Volksmund i Bonn och beslutar sig för att bli målare.

1913
Max Ernst ställer ut tillsammans med Rhen-expressionisterna. Vistas fem veckor i Paris. Lär känna Guillaume Apollinaire och Robert Delaunay hos August Macke.

1914
Vänskapen med Hans Arp inleds.

1914–1918
Strax efter krigsutbrottet inkallas Max Ernst som artillerist.

1916
Under en kort vistelse i Berlin träffar han George Grosz och Wieland Herzfelde vid en utställning på Galerie Der Sturm.

1917
Tidskriften Der Sturm publicerar Max Ernsts artikel ”Vom Werden der Farbe”.

1918
Återvänder till Köln. Giftermål med konsthistorikern Luise Straus.

1919
Besök hos Paul Klee i München, ser reproduktioner av Giorgio de Chiricos verk i tidskriften Valori plastici. Den litografiska mappen Fiat modes pereat ars publiceras. Grundar tillsammans med Hans Arp och Johannes Theodor Baargeld Kölns dada-grupp. Första dadautställningen i Köln. Gör sina första collage.

1920
Sonen Hans-Ulrich, kallad Jimmy, föds. Max Ernst och Johannes Theodor Baargeld ger tillsammans ut tidskriften die schammade. Andra och sista dadautställningen i Köln.

1921
Utställning med Max Ernsts collage i Paris efter inbjudan från André Breton. Tillbringar semestern tillsammans med Hans Arp, Sophie Taeuber, Tristan Tzara och André Breton i Tarrenz (Tyrolen). Möte med Paul och Gala Éluard i Köln. Der Elefant von Celebes.

Mer om utställningen