Annika Gunnarsson

Annika Gunnarsson är curator för Africa Remix.

Annika Gunnarsson har arbetat som intendent med ansvar för Teckning och Grafik på Moderna Museet sedan 2001. Innan dess var hon assistent och vikarierande intendent för Gravyrsalen på Nationalmuseum (1994-1998).

Annika Gunnarsson är fil mag och var ansvarig intendent för utställningen med Jockum Nordström 2005 samt redaktör och textförfattare till utställningskatalogen. 2004 var hon curator, redaktör och textförfattare till utställningen Karl Isakson.

Mer om utställningen