Museet är tillfälligt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd kring coronaviruset. Vi håller stängt tills vidare. Läs mer om stängningen och biljettåterköp

Konstverk av Meret Oppenheim.

Meret Oppenheim, Ma gouvernante - My Nurse - Mein Kindermädchen (Min guvernant), 1936/1967 Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet © Meret Oppenheim / Bildupphovsrätt 2016

Utlån

Moderna Museet hanterar varje år mellan 100 och 120 låneförfrågningar. Här kan du läsa om hur det går till.

Låneförfrågan

Låneförfrågan ställs till överintendent Gitte Ørskou och lånesamordnare Kristina von Knorring och skickas digitalt till lånesamordnare Kristina von Knorring k.vonknorring@modernamuseet.se. För lån inom Sverige behöver vi låneförfrågan senast 7 månader före utställningens öppnande. För internationella lån gäller senast 9 månader innan utställningens öppnande. Låneförfrågningar tas emot endast per e-post och ska innehålla följande information:

  • Utställningsperiod med exakta datum och utställningstitel
  • Beskrivning av utställningskonceptet
  • Motivering till lånet
  • Förteckning över önskade konstverk med MM:s inventarienummer om möjligt

Standard- och säkerhetsrapport

En ifylld, signerad och av Moderna Museet godkänd Standard- och säkerhetsrapport (pdf) är en förutsättning för utlån. Den dokumenterar aktuella säkerhets- och klimatförhållanden. Den skickas till lånesamordnare, digitalt, samtidigt med lånebrevet.

Lånemöte

Moderna Museets lånemöte äger rum cirka var sjätte vecka. Där deltar överintendent, samlingsansvariga intendenter, chefstekniker, chefskonservator samt lånesamordnare som är sammankallande.

Samtliga beslut om utlån fattas i lånemötet. Alla låneärenden handläggs av lånesamordnare, se mailadress ovan.

Policy för utlån

Som stöd för beslut finns denna policy för utlån ur Moderna Museets samling. Prioritet ges till:

  1. Viktiga monografiska utställningar
  2. Tematiska utställningar som ger nya perspektiv och ny konsthistorisk kunskap
  3. Utställningar som introducerar konstnärskap och tidsperioder för en ny publik
  4. Institutioner med egna samlingar, som är tänkbara långivare till Moderna Museets egna utställningar

Moderna Museet beviljar inte utlån till kommersiella gallerier eller arrangörer som bedriver konsthandel.

Publicerad 27 januari 2016 · Uppdaterad 14 augusti 2020