Andy Warhol i reklam för Brooks Brothers, L'Uomo Vogue

Andy Warhol i reklam för Brooks Brothers, L'Uomo Vogue, 1974 © Oliviero Toscani, 2008. Foto: Oliviero Toscani.

De 20 viktigaste böckerna

Litteraturen om Andy Warhol och hans konst är numera så omfattande att få människor längre kan ta sig igenom den – vare sig de är experter på området eller bara intresserad allmänhet. Istället för att ställa samman en lång, mer eller mindre fullständig lista med titlar som läsaren får använda så gott de förmår har vi valt ett annat tillvägagångssätt: det här strikta urvalet av 20 titlar är avsett att ge läsaren en överblick över det viktigaste och intressantaste som publicerats om Andy Warhol.

Varje titel följs av en kort beskrivning och värdering av innehåll och utmärkande drag i respektive publikation. Vi hoppas att detta urval ska utgöra ett användbart verktyg både för den som söker en introduktion och den som närmare vill bekanta sig med Warhols konstnärskap.

Rainer Crone, Andy Warhol. A Picture Show by the Artist, The Early Works 1942–1962 (New York: Rizzoli, 1987)

Boken ger en god överblick över Warhols tidiga arbeten från 1950-talet, som nästan uteslutande bestod av teckningar och collage. Här visas både kommersiella verk, som Warhol gjorde som reklamgrafiker, och olika självständiga arbeten. Ett flertal sidor ur hans illustrerade konstböcker är återgivna i färgtryck. Författaren sätter in bilderna i ett större historiskt sammanhang genom att följa utvecklingen inom amerikansk konst och litteratur, teater, ekonomi och teknologi. Med stor noggrannhet undersöker han stilen och tekniken i Warhols teckningar samt de motiv och förebilder konstnären haft.

Patrich S. Smith, Warhol. Conversations about the Artist (Ann Arbor, Michigan: UMI Research Press, 1988)

Denna publikation är en sammanställning av 45 bitvis spännande intervjuer som författaren gjort med Andy Warhols vänner och bekanta – assistenter, gallerister, konstkritiker och medarbetare på The Factory – från början av 1950-talet till slutet av 1970-talet. Här får man veta saker om Warhols person, om hans konstnärliga utveckling och om hans bild- och filmskapande. Mycket lovvärt är bokens omfattande register, som ger läsaren möjlighet att snabbt och metodiskt söka efter namn, verk och relevanta begrepp.

”Success is a job in New York …”. The Early Art and Business of Andy Warhol, utställningskatalog från bl.a. Gray Art Gallery & Study Center, New York, (New York och Pittsburgh: Gray Art Gallery & Study Center och The Carnegie Museum of Art, 1989)

Denna inlevelsefulla och rikt illustrerade utställningskatalog är ägnad Warhols kommersiella och konstnärliga teckningar och collage från 1950-talet. Donna DeSalvo presenterar katalogens teman i en utmärkt text, medan Ellen Lupton och J. Abbott Miller gör en jämförande analys av Warhols arbeten och reklamgrafiken i New York. I ett appendix berättar olika uppdragsgivare om sina erfarenheter av konstnären, och slutligen klarlägger Trevor Fairbrother i en mycket intressant text vad homosexualiteten betydde för Warhols bildskapande.

Andy Warhol. A Retrospective, Kynaston McShine (red.), utställningskatalog från bl.a. The Museum of Modern Art, New York, (New York: The Museum of Modern Art, 1989)

Med sina grundläggande texter och oräkneliga illustrationer är denna utställningskatalog en av de viktigaste och mest omfattande böckerna om Andy Warhols konst. Efter en inledning av Kynaston McShine gör Robert Rosenblum en utvärdering av Warhols konsthistoriska betydelse på 1900-talet. I ett lysande bidrag reflekterar Benjamin H. D. Buchloh över Warhols reklamgrafiska arbeten från 1950-talet och olika aspekter av hans konst i början av 1960-talet (måleri, screentryck, det alldagligas ikonografi och jämförbara verk av andra konstnärer). I den avslutande texten beskriver Marco Livingstone i detalj hur konstnären gick till väga i sitt arbete.

The Work of Andy Warhol, Gary Garrels (red.), Dia Art Foundation, Discussions in Contemporary Culture, nr 3 (Seattle: Bay Press, 1989)

I denna bok skärskådas olika konsthistoriska frågeställningar på ett ambitiöst och uppslagsrikt sätt av skribenter som Charles F. Stuckey, Nan Rosenthal, Benjamin H. D. Buchloh, Rainer Crone, Trevor Fairbrother och Simon Watney. De betraktar Warhols konst utifrån hans samtid och undersöker på vilket hans grafikerutbildning präglade det han gjorde på 1950- och 1960-talen, hur hans praktik förhöll sig till till politiken, vilka konstnärliga tekniker han använde, hans målningar av ”skallar” samt hur han kom att uppfattas efter sin död.

Victor Bockris, Warhol. The Biography (London: Frederick Muller/Century Hutchinson Ltd., 1989)

Denna detaljerade och åskådliga bok behandlar konstnärens liv. Författaren var en gammal vän till Warhol och medarbetare på The Factory och ger ingående skildringar av Warhols familj och barndom, hans utbildning, den personliga och yrkesmässiga vardagen, de många grafiska och konstnärliga verksamheterna och hur verken mottogs. Han redogör även för konstnärens estetiska sympatier och antipatier och porträtterar vänner, medarbetare på The Factory, assistenter och älskare. Texten är mycket informativ och ganska underhållande, men några intellektuella analyser innehåller den inte.

David Bourdon, Warhol (New York: Harry Abrams, Inc., 1989)

Jämte Victor Bockris bok är detta den mest omfångsrika och spännande biografin, och den innehåller dessutom otaliga illustrationer. David Bourdon var nära vän till Warhol och arbetade bland annat som konstkritiker. Han har gjort noggranna efterforskningar om Warhols karriär och levnadshistoria, som han på ett målande sätt återger i denna påkostade bok. Texten är innehållsligt och språkligt krävande, och gång på gång stöter man på analyser som uppfyller också konstvetenskapens krav.

Stephen Shore och Lynne Tillman, The Velvet Years. Warhol’s Factory 1965–67 (London: Pavilion Books Limited, 1995)

Knappast någon annan bok förmedlar ett lika livfullt intryck av Warhols viktiga period på The Factory i mitten av 1960-talet. Fotografen Stephen Shore, som ständigt vistades i ateljén vid denna tid, tycks ha haft en ovanligt fin känsla för tidsandan och stämningen på den legendariska platsen. Såväl lokalerna och inredningen som konstnären själv, hans medarbetare och otaliga bohemiska gäster dokumenteras i hans fotografier. Efter Lynn Tillmans inledning återger sexton av Warhols samtida sina intryck och upplevelser av The Factory i korta texter.

Pop Out. Queer Andy, Jennifer Doyle, Jonathan Flatley och José Esteban Muñoz (red.) (Durham och London: Duke University Press, 1996)

Boken belyser en fråga som forskningen hittills knappt beaktat och som just därför är viktig: på vilket sätt påverkade Warhols homosexualitet och ”queerness” hans bilder och filmer och hur de uppfattades? Den sexuella avvikelsen var för Warhol en medveten utmaning av de rådande, normativa könsrollerna och spelade en viktig och framträdande roll i hans liv, i hans sociala miljö och i många av hans konstverk. Även om Warhol inte var någon militant förkämpe för gayrörelsen ska man inte underskatta hans betydelse för den. Bokens tolv författare har skrivit mycket intressanta bidrag med utgångspunkt i konsthistoriska, sociologiska, psykoanalytiska, litteratur- och filmvetenskapliga perspektiv.

The Warhol Look. Glamour, Style, Fashion, Mark Francis och Margery King (red.), utställningskatalog från bl.a. Whitney Museum of American Art, New York, (München: Schirmer/Mosel, 1997)

Den här utställningskatalogen från Andy Warhol Museum i Pittsburgh ger en god översikt över konstnärens arbeten och hans inflytande på områden som reklam, grafisk design, mode och livsstil. Boken innehåller läsvärda texter av Mark Francis och Margery King, Barry Paris, Richard Martin, Judith Goldman, Peter Wollen, Hilton Als, Glenn O’Brien, Thomas Sokolowski och Bruce Hainley, men dess främsta värde ligger i de många bilder som återges, ibland för första gången. Den sprudlande och eleganta grafiska formgivningen hade förmodligen tilltalat Warhol.

Who is Andy Warhol?, Colin McCabe (red.) tillsammans med Mark Francis och Peter Wollen (London och Pittsburgh: British Film Institute och The Andy Warhol Museum, 1997)

Denna bok rymmer föredrag som hölls under en konferens i samband med invigningen av Andy Warhol Museum i Pittsburgh 1995. De femton bidragen är skrivna av konstvetare, författare, arkivarier, filmskapare, litteraturvetare och kulturteoretiker. De närmar sig fenomenet ”Warhol” ur olika perspektiv och försöker främst komma underfund med konstnärens svårgripbara person, men även hans mångskiktade produktion diskuteras. Några av texterna håller hög kvalitet och är lärorika för både specialister och den konstintresserade allmänheten.

Andy Warhol. Photography, utställningskatalog, The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, och Hamburger Kunsthalle, Hamburg (Thalwil/Zürich och New York: Edition Stemmle, 1999)

Den i särklass viktigaste publikationen om Warhols samlade fotografiska verk innehåller en mängd illustrationer och lyfter fram förlagorna till hans målningar, analyserar de konstnärliga fotografiska arbetena, presenterar de många självporträtten, beställningsporträtten och delar av hans fotosamling samt reflekterar över konstnärens mycket framgångsrika konstruktion av sin image. Alla viktiga aspekter av de fotografiska verken behandlas i innehållsdigra texter av bland andra Christoph Heinrich, Mark Francis, John Smith, Ludger Derenthal, Margery King, Dörte Zbikowski, Hubertus Butin och Candice Breitz

Andy Warhol. Drawings 1942–1987, utställningskatalog, The Andy Warhol Museum, Pittsburgh (München: Schirmer/Mosel, 2000)

Denna imponerande utställningskatalog är utan tvivel den viktigaste genomgången av Warhols teckningar från 1940-talet till 1980-talet. Efter en inledning av Mark Francis följer en tung vetenskaplig text där Dieter Koepplin öser ur hela den stora mångfalden i detta känsliga medium. Funktion, teknik, penndrag, motiv, påverkan och källor undersöks grundligt. Dessutom återger katalogen ett antal fascinerande, tidigare opublicerade teckningar.

The Andy Warhol Catalogue Raisonné. Paintings and Sculpture 1961–1963 (vol. 01), 1964–1969 (vol. 02A och 02B), Georg Frei och Neil Printz (red.) (London och New York: Phaidon, 2002 och 2004)

Verkförteckningen över konstnärens alla målningar och skulpturer är på alla sätt tungt vägande: mycket påkostad, tung i handen, dyr och oumbärlig. De hittills utkomna tre banden omfattar Warhols arbeten från 1960-talet. Detta definitiva referensverk med reproduktioner i hög kvalitet och mycket grundliga artiklar är författat av Georg Frei vid Thomas Ammann Fine Art AG i Zürich och Neil Printz vid Andy Warhol Foundation i New York. I verkförteckningen har de endast tagit med de arbeten som ”Andy Warhol Art Authentication Board” erkänt som original.

Frayda Feldman och Jörg Schellmann, Andy Warhol Prints. A Catalogue Raisonné 1962–1987, 4 utg. (New York: D.A.P./ Distributed Art Publishers, 2003)

Verkförteckningar är oumbärliga referensverk endast när de uppfyller vetenskapliga krav. Det gör denna catalogue raisonné i alla avseenden. Frayda Feldmans galleri i New York och Jörg Schellmanns i München är specialiserade på exklusiva böcker, och författarna ger här en noggrann översikt över Warhols samtliga grafiska tryck. Boken ger grundläggande upplysningar, artiklarna är ändamålsenliga, ordningskriterierna meningsfulla och tryckkvaliteten imponerande. Den kan utan förbehåll rekommenderas. Texterna av Arthur C. Danto och Donna DeSalvo fördjupar analysen av de grafiska trycken på ett spännande sätt.

I’ll be your Mirror. The selected Andy Warhol Interviews 1962–1987, Kenneth Goldsmith (red.) (New York: Carroll & Graf Publishers, 2004)

En sammanställning av ett kritiskt urval av de viktigaste intervjuerna som olika skribenter gjort med konstnären på 1960-, 1970- och 1980-talen. Här finns viktiga uttalanden, yttranden som är centrala för förståelsen av Warhol och som ständigt citeras. Varje text inleds med några upplysande anmärkningar av författaren, varvid Reva Wolf presenterar bokens huvudsakliga teman. Att läsa intervjuerna är underhållande samtidigt som det ger en god grund för vidare betraktelser.

Andy Warhol. Selbstportraits/Self-Portraits, Dietmar Elger (red.), utställningskatalog, Kunstverein St. Gallen Kunstmuseum (Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag, 2004)

Denna tvåspråkiga katalog är den första monografin om Warhols självporträtt och självpresentationer. Inte minst med hjälp av dessa bilder har konstnären mycket skickligt och envetet arbetat med myten om sig själv. Här visas och analyseras med hjälp av åtskilliga och mycket olika exempel i hur hög grad Warhol har använt sina verk som strategiska verktyg för att bygga upp sin image. De grundläggande texterna av Robert Rosenblum, Keith Hartley, Roland Wäspe och Dietmar Elger ger en utmärkt inblick i denna viktiga men hittills föga beaktade tematik.

Andy Warhol: 365 Takes. The Andy Warhol Museum Collection, The Andy Warhol Museum (red.) (New York: Harry N. Abrams, Inc., 2004)

Denna lilla men mycket omfångsrika publikation ger en god översikt över de enastående klenoderna i Andy Warhol Museum i Pittsburgh. Målningar, teckningar, grafiska tryck, collage, stillbilder från filmer, fotografier, konstböcker och andra trycksaker och personliga brev, ja, även möbler, klädesplagg, peruker och porrtidningar ur världens största Warholsamling träder fram i 365 reproduktioner. Just konstverkens och dokumentens varierande kvalitet utgör bokens särskilda charm. Vissa av föremålen har aldrig visats upp tidigare, och samtliga presenteras med en kort text eller ett citat från konstnären.

Andy Warhol. Filmmaker, Astrid Johanna Ofner (red.), utställningskatalog, Viennale – Vienna International Film Festival och Österreichisches Filmmuseum, (Wien: Viennale, 2005)

I första delen av denna viktiga katalog återfinns ambitiösa texter av Thom Andersen, Klaus Theweleit, Stephen Koch, Jonas Mekas, William E. Jones och Peter Wollen samt Gerard Malangas och Gretchen Bergs samtal med Warhol. Textbidragen diskuterar vitt skilda frågor rörande konstnärens filmer. Den andra delen förtecknar 32 av hans viktigaste filmer i urval av Jonas Mekas, en av den amerikanska independentfilmens främsta företrädare. Läsaren får en närmare uppfattning om var och en av filmerna med hjälp av analytiska utredningar eller längre citat från Warhol.

Callie Angell, Andy Warhol. Screen Tests, The Films of Andy Warhol, Catalogue Raisonné, Volume 1 (New York: Harry Abrams, Inc., 2006)

Det första bandet i förteckningen över Warhols filmer omfattar de legendariska ”Screen Tests” som gjordes mellan 1964 och 1966. Vart och ett av dessa 472 korta, svartvita och stumma filmporträtt av vänner, kolleger och bekanta, vilka tillsammans utgör ett slags ”Vem är vem?” för New Yorks dåvarande kulturella avantgarde, beskrivs utförligt i bild och text. Förutom de filmade personernas biografier och deras förhållande till Warhol berättar författaren historien bakom dessa ”Screen Tests” i en informativ inledning. Det är med spänd förväntan man ser fram emot det ännu inte utkomna andra bandet av detta referensverk.

Mer om utställningen