Foto: Albin Dahlström

2.2 2016

Bland koppartrådar, papper, trä och legobitar i Model room

Vad är det som händer i foajén? Våra konservatorer berättar om det spännande arbetet som pågår bakom plasten…

Under tre veckor i starten av 2016 arbetar Moderna Museet med registrering av nyförvärvet Model room av Olafur Eliasson. Verket har under utställningen Verklighetsmaskiner varit placerat i en monter i museets entré. Som ett led i förvärvet arbetar konservatorer, registratorer, fotografer och tekniker nu med att registrera och dokumentera alla olika modeller i verket så att det kan flyttas och installeras i samlingen.

Skulpturkonservator My Bundgaard mäter en av modellerna från Model Room.
Skulpturkonservator My Bundgaard mäter en av modellerna från Model Room. Foto: Albin Dahlström

Verket uppskattas bestå av cirka 450 olika modeller och prototyper som har använts av Olafur Eliasons studio. Alla olika delar får ett eget nummer, fotograferas, och dess storlek och placering mäts upp så att verket kan flyttas, hanteras och installeras på nytt. Modellerna är tillverkade i en period från 80-talet fram till idag och många av dem har utvecklats i samarbete med arkitekten och matematikern Einar Thorsteinn. Vissa av modellerna kan kopplas till genomförda projekt som till exempel Cirkelbroen som har byggts i Köpenhamn.

Modell av Cirkelbroen, ingår i Model Room 2003. Foto: Prallan Allsten

Konservatorerna beskriver och undersöker materialen för att kunna planera en långsiktig bevaring av verket. I modellerna ingår till exempel koppartråd, fotokopior på papper, lego, trä, skumbollar av naturgummi, nylonstrumpor och 3D-utskrivna modeller. Olika material nedbryts med olika hastighet och en långsiktig plan och framtida behov är nödvändiga att förhålla sig till. Pappersutskrifter kan vara ljuskänsliga och koppar tillsammans med papper kan i en fuktig miljö korrodera och orsaka nedbrytning och missfärgning. Självhäftande tejp, plast och gummi är material som snabbt bryts ner och förändras då mjukgörare lämnar materialet. En klistrig yta, missfärgning, beläggning eller sprödhet är ofta tecken på att en förändring har skett.

Modelroom-foajen_2 Foto: Albin Dahlström

Flera av pappersmodellerna i verket har synliga tejpbitar som kommer missfärgas och riskerar att lossna med tiden. 3D utskrivna modeller är exempel på en ny teknik med plastmaterial där det är svårt att förutsäga hållbarheten. I en konserveringsplan skulle det kunna ingå att åter fästa de delar av självhäftande tejp som har lossnat med en skyddande barriär som hindrar att mjukgörare vandrar ut i pappersunderlag. Genom att samla in ritningar av 3D utskrivna modeller och ljuskänsliga pappersmodeller så kan man göra en utställningskopia eller reproduktion och på så vis skydda den ursprungliga modellen från ljusexponering genom förvaring i mörker.

Tidigare har modellerna varit förvarade i Olafur Eliassons studio och använts som ett slags referensbibliotek. Det är nu betydelsefullt för Moderna Museets personal att förstå de olika komponenterna i nyförvärvet Model Room för att kunna ge den bästa möjliga konservering, bevaring och förvaring av verket.

Kontakt: Tora Hederus och My Bundgaard

Model room, Installationsbild Moderna Museet/ArkDes, Stockholm 2015.
Olafur Eliasson, Model room, 2003 © 2003 Olafur Eliasson. Photo: Anders Sune Berg. Installationsbild, Moderna Museet/ArkDes, Stockholm 2015.

Publicerad 2 februari 2016 · Uppdaterad 24 juni 2019

Nyheter