Arkivmaterial placeras i museets montrar. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

31.8 2016

Arkivmaterial, pastosa färglager, pasta och textil

Läs om konserveringsarbetet inför utställningen ”Yayoi Kusama – i oändligheten”. Här visas verk av Yayoi Kusama från 1948 fram till idag. Ur Moderna Museets samling ingår konstverket ”Dräkt” (1962) som har konserverats, lånats ut och reser med utställningens hela turné, via Danmark, Norge, Sverige och Finland. Tillsammans med Kusamas privata arkivmaterial visas även spännande upptäckter från Moderna Museets eget arkiv.

Förberedande konserveringsarbete

”Yayoi Kusama – I oändligheten” är den första stora retrospektiva presentationen av Kusamas konstnärskap i Skandinavien. Ett rikt urval av måleri, teckning och skulptur presenteras, liksom rumsliga installationer och performance-material. En utställning av den här storleken och med en sådan bredd och variation i material innebär ett stort förberedande arbete för museets personal. Flera av verken är installationer där delar framställts specifikt till utställningen, andra verk tillhör långivare och måste hanteras enligt specifika instruktioner. En stor utmaning är att se till att konsten skyddas utan att det stör publikens upplevelse av de ofta väldigt känsliga konstverken.

Kusamas samlade verk inkluderar många olika tekniker och blandade material som det även finns en bevaringsproblematik kring. I vissa verk ingår kombinationer av material som till exempel uppstoppade textilapplikationer, spraymålad pasta, uppblåsbara skulpturer och pastost måleri i stort format. För museets konservatorer innebär arbetet framförallt allt planering och att syna och dokumentera verkens tillstånd innan och efter utställning, för att säkra att deras tillstånd är oförändrat. Under utställningens gång är det en daglig rutin att inspektera och sköta om verken.

Dräkt (1962). Detalj av målad textilapplikation på dräkt, galge. Foto: My Bundgaard

”Dräkt” (1962) från Moderna Museets samling

Till Moderna Museets samling hör verket ”Dräkt” från 1962, ett dräktset bestående av kjol och jacka med guldmålade uppstoppade tygapplikationer fastsatta med ett lim innehållande grovkornig fyllmassa. Verket kom till museet år 2000 och var en donation från Kerstin och Pontus Bonnier. Under 1960-talet befann sig Kusama i New York och flera verk från samma tid visas tillsammans med ”Dräkt” i utställningen.

”Dräkt” hänger på en galge och det grovkorniga limmet som ligger i ett tjockt lager både under, mellan och ovanpå textilapplikationerna ger dräkten en stel yta som gör den spröd och känslig vid hantering. Vikten av limmet och applikationerna tynger ned och påfrestar textilierna i dräkten och det finns områden som har tappat sin guldfärg på grund av underlagets fästegenskaper.

Inför utställningens första destination, Louisiana i Danmark, har museets skulpturkonservator My Bundgaard säkrat Dräkt så att lösa delar i ytskiktet inte riskerar att lossna under transport, hantering eller vid hängning. Den flagande färgen blev konsoliderad med ett lim speciellt anpassat för konservering. Dräkten transporterades i en specialanpassad transportlåda och all hantering under turnén har övervakats av Moderna Museets personal. Hanteringen av detta verk är speciell då det visas fritt hängande och därför måste stödjas mot en stödplatta för att inte utsättas för påfrestningar under installation på vägg.

Yayoi Kusama, Dräkt, ca 1962 © Yayoi Kusama. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet. Verket ingår i Moderna Museets samling.

Kusamas resande arkivmaterial

I en del av utställningen visas ett platsspecifikt urval av Kusamas privata arkivmaterial. Det omfattande materialet består av 110 dokument i form av fotografier, brev, kataloger, tidningsurklipp, teckningar och anteckningsböcker som ger möjlighet att fördjupa sig i tidigare utställningar, tidiga teckningar, läsa pressklipp om Kusamas Happenings och brevväxlingar mellan bland andra Georgia O’Keefe och Kusama. Det är ovanligt och unikt att få ta del av så mycket bevarat arkivmaterial och stora delar av materialet är väldigt känsligt och sprött. Att välja ut materialet, förbereda montering och framförallt hanteringen av materialet har varit en stor del av arbetet inför utställningen. Arkivmaterialet är utställt i sex tematiska montrar som är utspridda i utställningen.

Installationsbild från utställningen Den inre och yttre rymden, Moderna Museet, 1965, Foto: Lennart Olson

Den inre och yttre rymden

I Moderna Museets eget arkiv upptäcktes under arbetet en tidig brevkorrespondens mellan Kusama och Pontus Hultén (1924–2006). Hultén ställde ut Kusama redan 1965 i utställningen ”Den inre och yttre rymden” och i fotografier från utställningen kan man se Kusamas ”Boat”, 1964. Brevet och ett fotografi från Moderna Museets arkiv visas nu för första gången tillsammans med Kusamas arkivmaterial.

Brev från Yayoi Kusama till Pontus Hultén, 1965. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Brev från Yayoi Kusama till Pontus Hultén, 1965. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Publicerad 31 augusti 2016 · Uppdaterad 25 juni 2019

Nyheter