Installation av Peter Hagdahl

Peter Hagdahl, Sustained/Bevarad, 1992 © Peter Hagdahl

9.10 2020

Finns det isskulpturer i samlingen?

Många olika flyktiga material ryms i Moderna Museets samling och ofta får museets konservatorer spännande och krävande utmaningar. Det blev tydligt när Moderna Museet 2013 förvärvade Peter Hagdahls installation ”Sustained/Bevarad” (1992), där en central del av installationen är en propeller av is som måste gjutas på nytt inför varje ny installation. Se filmen där museets konservator My Bundgaard bygger en ny gjutform till ispropellern!

Går det att låna ut en isskulptur?

Inför ett utlån av verket till Borås Konstmuseum 2020 togs alla konstverkets delar fram från museets magasin för att förbereda för transport och installation. Den silikonform som kom med verket för att gjuta ispropellern, var nu deformerad och inte längre användbar. Eftersom den ursprungliga metallpropellern fanns bevarad kunde Moderna Museets skulpturkonservator My Bundgaard tillverka en ny gjutform av knådsilikon med gipskappa. I filmen kan du följa med i arbetet med att ta fram en ny gjutform.

I samband med utlånet skrevs en installationsguide som kan användas som verktyg för framtida installationer. I denna kan man läsa hur man går till väga för att få en bra gjutning och andra användbara instruktioner som till exempel är det nödvändigt att inte förvara gjutformen tom utan med en gjuten ifyllnad, till exempel av gips för att undvika deformation, så den kan användas även om många år.

Att bevara en installation

Modern och samtida konst kan vara flyktig och förgänglig till sin natur. Att reda ut ett konstverks status och en konstnärs idé är viktigt för att veta vad det är man bevarar och hur man kan visa verket. Detta blev än en gång tydligt i 2013 när Moderna Museet förvärvade Peter Hagdahls installation ”Sustained/Bevarad” från 1992, där en central del av installationen är en propeller av is. Vid förvärvet intervjuades konstnären av museets dåvarande skulpturkonservator Lena Wiklund och intendent Fredrik Liew. Intervjun filmades och finns idag som en del av dokumentationen till verket. Denna intervju fungerar som en nyckel till förståelsen av verket eftersom vi där till exempel får veta att ispropellern inte ska sparas utan måste gjutas på nytt inför varje ny installation.

Installation av Peter Hagdahl
Peter Hagdahl, Sustained/Bevarad, 1992 © Peter Hagdahl

Bevarad/Sustained

Peter Hagdahl började arbeta med ”Bevarad/Sustained” när han hade ett arbetsstipendium på PS1 i New York 1992. De olika delarna som ingår i installationen kom både från Sverige och USA. I installationen ingår allt från en frys med ispropellern, en bensinmotor, ölbackar, tidningsklipp, fotografier, fotoemulsion på plastflaska till ett svavelblock och svavelteckningar. Installationen kan se ut på olika sätt men kärnan är frysen med ispropellern inuti som drivs av bensingeneratorn.

Publicerad 9 oktober 2020 · Uppdaterad 12 oktober 2020

Nyheter