Tre personer sitter framför skulpturgruppen Paradiset. De tre personerna arbetar alla med restaureringen av konstverket.

Mats Holmqvist, museitekniker, Michaela Florescu och Marie Grima, konservatorer Foto: Tobias Fischer/Moderna Museet

15.5 2023

Nu påbörjas restaureringen av Paradiset!

Under sommaren 2023 kommer du se att något är på gång vid skulpturgruppen ”Paradiset” utanför museets huvudentré. Nu inleds nämligen ett efterlängtat konserveringsarbete med konstnären Jean Tinguelys rörliga skulpturer.

Skulpturgruppen ”Paradiset” är både ett landmärke och ett älskat konstverk på Skeppsholmen. Här möter Jean Tinguelys svarta, kantiga och skramliga maskiner, Niki de Saint Phalles färgstarka, livsbejakande gestalter.

Tinguelys sju rörliga skulpturer av järn är dock i stort behov av konservering, och därför påbörjas under sommaren 2023 ett omfattande arbete med denna del av skulpturgruppen. Bit för bit kommer verket tas omhand i konservatorernas ateljéer på museet, och arbetet beräknas pågå under två år.

‒ Målet är att hålla sig så nära konstnärens ursprungliga idé som möjligt så att verket inte förändras eller påverkas i samband med åtgärderna, förklarar Michaela Florescu, konservator med inriktning på metall, skulptur och installationskonst och projektledare för konserveringsarbetet.

Hållbart bevarande för framtiden

Många av de utmaningar som gäller ”Paradisets” rörliga delar, gäller också alla slags rörliga skulpturer som drivs av mekanik och maskiner. Därför sker samtidigt en uppdatering av Moderna Museets riktlinjer för konservering av rörliga skulpturer i stort.

‒ Rörelsen och materialet är lika viktiga element i konstverket, men rörelsen i sig orsakar nötning och skada. Uppgiften är att hitta en balans mellan nödvändiga byten av skadade delar och samtidigt bevara så mycket originalmaterial som möjligt, säger Michaela Florescu:

‒ Frågan är därför också hur vi både kan driva maskiner och säkerställa deras långsiktiga bevarande på ett så hållbart sätt som möjligt.

Ett internationellt konserveringsprojekt

Konserveringsarbetet finansieras av ”Bank of America Art Conservation Project”, som valt ”Paradiset” som ett av sina prioriterade internationella konserveringsprojekt.

Färgglada skulpturer vid gräsmatta och grönskande träd.
Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Paradiset | Le Paradis fantastique, 1966. Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet © Niki de Saint Phalle and Jean Tinguely / Bildupphovsrätt 2019
Pontus Hultén och Jean Tinguely, 1970 Foto: Erik Cornelius

Publicerad 15 maj 2023 · Uppdaterad 23 november 2023

Nyheter