Konservatorsateljén med konservator i arbete.

Papperskonservator Tora Hederus jobbar med verk av Paul Klee. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Konservering

Hur bevarar man ett konstverk? Hur länge håller en målning? Kommer framtida generationer att kunna ta del av den konst vi visar i museet idag? Våra konservatorer arbetar med att bevara och dokumentera alla typer av konst i museets samling. Här kan du läsa om ett spännande arbete där konsten står i fokus.

Moderna Museets uppdrag är inte bara att visa konst, utan också att säkerställa att konstverken tas om hand på bästa sätt, både när de visas i utställningar och förvaras i magasin. När du ser konstnärers verk i eller kring våra salar ser du bara en bit av vad konservatorerna gör. Konserveringsavdelningen ansvarar för konstverkens bevarande genom förebyggande och aktiv konservering både av museets samling och vid utställningar, lån och depositioner. Konservatorerna ansvarar också för vård och restaurering av museets utomhusskulpturer.

Flera av de material och tekniker som används av konstnärer är otraditionella och ibland utförda i material som snabbt bryts ned. Det är konservatorns roll att förstå hur konstverken beter sig och åldras, med hänsyn tagen till konstnärens intention. Nya konserveringsmetoder måste ibland till, vilket gör bevarande av modern och samtida konst till en verklig utmaning. Dokumentation av konstverken och den konstnärliga processen, liksom undersöknings- och forskningsprojekt kring föremål, konservering och bevarandemetoder, är viktiga. Dessa projekt bidrar till förståelse kring verken och hur dessa bäst bevaras och visas, nu och för framtiden.

Filmer om konservering

Följ med bakom kulisserna på Moderna Museet! Museets konservatorer bjuder på oväntade utmaningar bland skulpturer, magasin och röntgenplåtar. Hur fraktar man en ovärderlig uppstoppad get över halva jordklotet? Kan man rädda en femtio år gammal tapet som piskats av väder och vintervind på museets fasad? Och vilket konstverk är så provocerande att någon har kastat det i vattnet?

Publicerad 28 november 2018 · Uppdaterad 10 juli 2023

Mer om våra konservatorers arbete