Sérgio Neuenschwander

Rivane & Sérgio Neuenschwander, Sunday (still), 2010 © Rivane Neuenschwander. Courtesy the artist, Stephen Friedman Gallery, London, Galeria Fortes Vilaça, São Paulo and Tanya Bonakdar Gallery, New York

Babbel

När ni besöker utställningen Efter Babel kan ni vara med på en lek: alla världens språk är på väg att försvinna och ni får i uppdrag att rädda så många av dem som möjligt. Det är enkelt – ni räddar språken genom att använda dem!

Sommarens utställning handlar på olika vis om språk. Utställningens namn är hämtat från den gamla berättelsen om Babels torn. Där berättas att människorna för väldigt länge sedan försökte bygga ett torn som skulle nå ända upp i himlen.

I Bibeln står det att Gud inte tyckte om den idén, så Gud såg till att människorna började tala olika språk. När man inte kan förstå varandras språk blir det lätt missförstånd och bråk, och Babels torn blev aldrig färdigt.

Rivane Neuenschwander and Sérgio Neuenschwander, Sunday (still), 2010 © Rivane Neuenschwander. Courtesy the artist, Stephen Friedman Gallery, London, Galeria Fortes Vilaça, São Paulo and Tanya Bonakdar Gallery, New York

Mer om utställningen