Letter to A Refusing Pilot

Akram Zaatari, Letter to A Refusing Pilot (film still), 2013 © Akram Zaatari

Konferens: After the West

Välkommen till en internationell konferens där curatorer, forskare och museichefer från olika delar av världen möts i panelsamtal och diskussioner om dagens utmaningar för samtida konstmuseer.

Medverkar gör bland annat: Adriano Pedrosa, direktör för Museo de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, Peter Osborne, professor i Modern European Philosophy på Kingston Univeristy i London, Zdenka Badovinac, direktör för Moderna Galerija i Ljubljana, Hans Ulrich Obrist, vicedirektör för utställningar och program på på Serpentine Gallery i London och Akram Zaatari, konstnär från Beirut och aktuell med utställningen Unfolding på Moderna Museet i Stockholm.

1969 och 1970 anordnade UNESCOs museologiska tidskrift Museum ett utbyte mellan åtta av de då ledande museidirektörerna, curatorerna och museologerna i Europa. Diskussionerna publicerades senare i essän “Problems of the Museum of Contemporary Art in the West”. Deltagarna, bland dem Pontus Hultén, Harald Szeemann, Edy de Wilde, Michael Kustow och Georges-Henri Rivière, tecknade upp en radikal vision om det samtida konstmuseets roll och funktion, och om de utmaningar museet stod inför i ett kulturellt och politiskt landskap i snabb förändring.

När vi idag läser dessa diskussioner tycks de på många sätt föregripa de senaste fyra årtiondenas progressiva museipraktiker. I andra avseenden framstår de som hopplöst föråldrade, som avlägsna ekon av en förlorad utopi. Vi måste därför fråga inte bara vad museidirektörernas storslagna idéer faktiskt resulterade i, utan också vad som förblev frånvarande, otänkbart eller rentav bortträngt i deras utbyte och som bara blir skönjbart i efterhand, ur en samtida synvinkel.

Talare och program (på engelska)

Invited speakers and participants

Georges Adéagbo, Artist, Cotonou and Hamburg
Zdenka Badovinac, Director of Moderna Galerija, Ljubljana
Daniel Birnbaum, Director of Moderna Museet
Simon Denny, Artist, Berlin
Stefan Jonsson, Professor of Ethnic Studies, Linköping Uni., writer and critic
Stephan Köhler, Curator, Hamburg
Fredrik Liew, Curator, Moderna Museet
Trond Lundemo, Associate Professor of Film Studies, Stockholm University
Sirous Namazi, Artist, Stockholm
Ann-Sofi Noring, Co-Director of Moderna Museet
Hans Ulrich Obrist, Co-Director of Exhibitions and Programs, Serpentine Gallery
Peter Osborne, Professor of Modern European Philosophy, Kingston Uni. London
Adriano Pedrosa, Director of Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand
Hans Ruin, Professor of philosophy, Södertörn University
Marcia Sa Cavalcante Schuback Professor of Philosophy, Södertörn University
Kim West, Independent writer and Phd student, Södertörn university
Akram Zaatari, Artist, Beirut

Programme

13 June at 5–7 pm in the Cinema at Moderna Museet

  • Introduction and welcome address by Hans Ruin and Daniel Birnbaum
  • Short presentation of La Naissance de Stockholm, with Georges Adéagbo and Stephan Köhler
  • Panel discussion around the theme The Museum of Contemporary Art after the West: New Geographies / New Economies. Participants: Zdenka Badovinac, Ann-Sofi Noring, Hans Ulrich Obrist and Adriano Pedrosa. The panel starts with short presentations by the panelists, followed by a discussion moderated by Ann-Sofi Noring

14 June at 11am–4pm in the Cinema at Moderna Museet

  • Short welcome address by Hans Ruin and Daniel Birnbaum
  • Conceptualism and political art in a global perspective. Panel discussion with Peter Osborne, Sirous Namazi, Marcia Sá Cavalcante Schuback and Stefan Jonsson. The panel starts with prepared short presentations by the panelists. Moderated by Hans Ruin and Daniel Birnbaum
  • Archives in Motion: new technologies and new temporalities in contemporary art institutions. Panel discussion with Akram Zaatari, Simon Denny and Trond Lundemo. The panel starts with prepared short presentations by the panelists, followed by a discussion moderated by Kim West
  • Visualizing futures for the institutions of contemporary art. Open discussion with the participation of Daniel Birnbaum and Adriano Pedrosa, moderated by Fredrik Liew

Mer om utställningen