Poerty workshop med Anna Kinbom på Moderna Museet 2015. Foto: Åsa Lunden/Moderna Museet

Poetry Workshop av Anna Kinbom

Välkommen till en skrivarverkstad och performance av och med konstnären Anna Kinbom som hon utför på svenska, engelska och spanska.

Workshopen består av en skrivlek som på franska kallas Cadavre Exquis (Utsökt Lik) och som utvecklades av de surrealistiska konstnärerna i Paris i mitten på 1920-talet. Anna Kinboms skrivlek efterföljs av uppläsningar av deltagarna. De medverkande kan vara museibesökare, personal, skolbarn, konstnärer eller lärare.

Om Poetry Workshop – så här går det till

Anna Kinbom har lika många skrivpapper som deltagare och på varje papper har hon skrivit en inledande fras. Deltagarna skriver sedan sin mening under den inledande och viker därefter bort den rad som Anna skrivit och skickar vidare sin fras till nästa deltagare som skriver sin mening, och så vidare. När papperen är fyllda med text ställer sig deltagarna i en ring och ”föreställningen” kan börja: Var och en läser upp det som står på hens papper. På så vis har gruppen skapat en gemensam historia och performance.

Poetry Workshop relaterar till performancekonstens historia, surrealism, dadaism, textbaserad konst, kollektivt skrivande och undervisning. Verket väcker radikala frågor om den pedagogiska roll som en konstinstitution har, vad som är konst, om den går att skapa kollektivt och om lärande kan vara performancekonst.

Anna Kinbom är född 1980 och arbetar med textbaserade performances, mikrohistorier samt med olika alter egon. Hon använder konstscenen som ”spelplats för publika anti-framträdanden”, vilket för henne innebär ett motstånd mot idén om konst som underhållning. Skrivandet är hennes motor som ”får stöd av den valhänta kroppens närvaro”.  Anna har en masterexamen i fri konst från Kungliga Konsthögskolan, 2013, och har studerat performancekonst på Akademie der Bildenden Künste i Wien. Hon bor i Stockholm och Buenos Aires och har uppträtt och ställt ut nationellt och internationellt.

Curator: Catrin Lundqvist

Mer om utställningen