Mot ljuset

När Munch återhämtat sig från sitt nervösa sammanbrott bosätter han sig återigen i Norge 1909. Han lever tillbakadraget och är mån om sin hälsa. Självporträtten vittnar om en ny vitalitet och pekar på en viktigt förändring i Munchs konst – han har gått från eldskenet i helvetet till ljuset från solen.

Strax efter ankomsten till det natursköna Kragerø målar Munch en rad porträtt i helfigur av sina närmaste vänner, däribland ett självporträtt tillsammans med ungdomsvännen Torvald Stang. Han målar sig själv under arbete och reflekterar därmed sin roll som porträttmålare. Atmosfären är avslappnad och präglas av innerlighet.

I Självporträtt. Akt med lyft arm (omkr. 1915) sträcker sig Munch naken uppåt i ett soldränkt bildrum – mot ljuset och livet. Solen skapar värme i bilden och framkallar guldgula reflexer på hans kropp. Här finner konstnären en metafor för sin egen situation efter krisåren.

Efter hemkomsten tillkommer också Självporträtt med huvudet stött i handen (1911). De skira pastelltonerna betonar den lugna, avspända stämningen. ”Jeg begynder at finde mig selv igjen – det var vanskelig nok”, skriver Munch till sin mecenat Ernest Thiel i Stockholm i februari 1911.

Mer om utställningen