Thielska Galleriet

Den svenske bankiren och konstmecenaten Ernest Thiel (1859-1947) fick tidigt upp ögonen för den norske målaren Edvard Munchs konst. Under 1900-talets första decennium förvärvar han tolv målningar av konstnären.

1905 ber han Munch att måla ett porträtt av den tyska filosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900): ”af den man, till hvilken jag står i större tacksamhetsskuld, än till någon annan människa”, som Thiel skriver till Munch 1905.

I sin filosofi omvärderar Nietzsche alla värden och hyllar en ny människa som förkastar religionen och hinsidesvärlden till förmån för livet på jorden. Tankegångarna influerade Munch och hela hans samtid. När Munch porträtterar den redan döde filosofen framställer han honom i övernaturlig storlek för att understryka hans betydelse.

Munch målar 1907 en ny version av sin berömda Det sjuka barnet (1885) åt Thiel. På hösten skriver Thiel begeistrat: ”Min Munch-vägg blir det ståtligaste som finns i Europa.” Samma år målar Munch också ett porträtt av Ernest Thiel i vilken bankmannen framställs i en stolt, sluten pose med armarna i kors – som den nya självmedvetna människan i Nietzsches anda.

Thiel lyckas även förvärva Kvinnorna på bron (1903) från Munchs tyske mecenat doktor Max Linde. I Thiels samling ingår dessutom två inkännande skildringar av barn och kvinnor samt två landskap från Munchs tid i tyska Thüringen.

Sedan 1926 är Ernest Thiels villa och konstsamling på Blockhusudden på Djurgården i Stockholm tillgänglig för allmänheten. Munch-samlingen är den finaste utanför Norge.

Thielska Galleriet

Mer om utställningen