foto av Moderna Museet Malmös kvällsfasad

Moderna Museet Malmö kvällstid Foto: Moderna Museet

5.9 2023

Tema: Materialitet

Under hösten presenterar vi en serie med tre programpunkter som tar avstamp i någon av våra pågående utställningar. Samtalspartners och föredragshållare är tre välrenommerade personer i konstsfären; Olle Granath, Solfrid Söderlind och Bella Rune. Utgångspunkt för ämnet i serien har varit materialiteten i konsten, och våra tre gäster angriper detta ämne utifrån tre olika konstnärskap.

Först ut är Olle Granath i ett samtal med museichef Elisabeth Millqvist. Om Lars Englunds former, material och skisser.  Olle Granath har varit chef för Moderna Museet och Nationalmuseum, ständig sekreterare i Kungliga Konstakademien t om 2009 och är författare av flera konstböcker.

Den 28 september möter vi Solfrid Söderlind, professor i konstvetenskap, fd överintendent för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde.

Söderlind ger oss i sin föreläsning ”Lotte Lasersteins granskande blickar” en fördjupning i Lotte Lasersteins måleri med fokus på konstnärens unika sätt att avbilda människor.

Sist ut i serien är Bella Rune som den 28 november genomför sin föreläsning i utställningen ”Moki Cherry – En resa oändlig” under rubriken ”Spill, ludd och trassel – Om att använda textila material, metoder och historia som konstnärligt stoff”.

Bella Rune arbetar med skulptur, inklusive performativa element och experimenterar med olika material och tekniker. Hennes praktik bygger på ett intresse för hantverk, historia och samtidskultur. Närhet till klassiska textila traditioner, som vävning, återkommer genom hela hennes arbete. Rune var fram till 2021 professor i textil på Konstfack.

Publicerad 5 september 2023 · Uppdaterad 5 september 2023

Nyheter