21.11 2012

Moderna Museet Essä

Moderna Museet Essä Om Lee Lozano

Konstnären Annika von Hausswolffs essä Om Lee Lozano är en monolog riktad till en död konstnärskollega och i texten prövar von Hausswolff flera sätt att tolka Lee Lozanos oeuvre. Trots att Lozano fjärmade sig från feminism och i ett av sina sociala experiment, The Boycott Piece (1971), även från kvinnor, läser von Hausswolff ändå Lozanos konstnärskap som en form av avantgardistisk kritik mot ett patriarkalt system.

”Lozanos bilder rotar runt i mig, mejslar och naglar fast. Bygger upp ett fundament av tillit. De lagar mig och övertygar om att tvingen som är fäst kring min arm skall ha just det här trycket, som en blodtrycksmanschett uppkopplad till ett orakel.”

Ur Om Lee Lozano av Annika von Hausswolff

Välkommen till Moderna Bar fredag 16 november. Annika von Hausswolff läser ur sin essä Om Lee Lozano kl 21.30. Om Lee Lozano av Annika von Hausswolff finns till försäljning i Moderna Museets butik.

I januari 2013 publiceras Mara Lees essä om Eva Hesse.

Om Moderna Museet Essä
Moderna Museet Essä är en serie i fickformat och utgivningen är ett samarbete mellan Moderna Museet och Axl Books. Under 2011 publicerades Magritte-Foucault. Om orden och tingen av Lars O Ericsson och Proust-Benjamin. Om fotografin av Sara Danius. Om Lee Lozano av Annika von Hausswolff är den tredje utgåvan i serien Moderna Museet Essä. Om Eva Hesse av Mara Lee utkommer den 14 januari 2013.

Moderna Museet Essä vill bredda och fördjupa konsten som kunskapskälla. Det är en skriftserie som använder essäformens flexibilitet för att undersöka relationen mellan det skrivna ordet och den visuella mångfald som Moderna Museet erbjuder. Essäerna kan handla om ett enskilt konstverk, fenomen eller biografiska betraktelser.

Nyheter