Fotografi på de två böckerna

Pontus Hultén och Moderna Museet, bokserie Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Böckerna: Pontus Hultén och Moderna Museet

Forskningsprojektet ”Pontus Hultén och Moderna Museet – forskning och förmedling utifrån en konstsamling, ett arkiv och en boksamling” har resulterat i två antologier, där nyskrivna texter varvas med ett rikt bildmaterial av fotografier och dokument ur museets arkiv.

Pontus Hultén och Moderna Museet. De formativa åren

Projektets första bok, ”Pontus Hultén och Moderna Museet. De formativa åren” (2017) fokuserar på åren från 1956 och fram till mitten av 1960-talet och presenterar, förutom ett förord av Daniel Birnbaum och en introduktion, fem nyskrivna artiklar om utställningarna ”Den inre och den yttre rymden” (1965–66) och ”Rörelse i konsten” (1961), avantgardefilm-festivalen ”Apropå Eggeling” (1958), om Pontus Hulténs nära vänskap och samarbeten med konstnärerna Sam Francis och Claes Oldenburg, samt den pedagogiska verksamheten under museets inledande år utifrån tre utställningar.

Förutom dessa fem artiklar finns en tidigare opublicerad text av Pontus Hultén själv från 1962, där han formulerade hur han önskade att det moderna konstmuseet skulle drivas.

Boken ger inblick i hur Pontus Hultén i ett tidigt skede kom att utforma sin roll som museidirektör och utställningsmakare. Antologins texter ger sammantaget en bild av hur ett modernt museum i Europas nordliga periferi både växer fram och etableras på en internationell konstscen.

Pontus Hultén och Moderna Museet. Från Stockholm till Paris

”Pontus Hultén och Moderna Museet. Från Stockholm till Paris” (2023) är projektets andra bok och behandlar den senare perioden av Pontus Hulténs tid vid Moderna Museet, från mitten av 1960-talet fram till 1973. Dessutom studeras ett antal av de projekt han arbetade med när han lämnat Moderna Museet, som är väl representerade i Pontus Hulténs arkiv.

Efter ett förord av Gitte Ørskou följer en längre inledning som gör nedslag i utställningarna ”Andy Warhol” (1968), ”Bernd och Hilla Becher” (1970), utställningarna med Joseph Beuys och Günter Uecker, samt ”Utopier och visioner 1871–1981” (1971). Därefter behandlas i de följande kapitlen utställningarna ”Hon – en katedral” (1966) på Moderna Museet i Stockholm och ”The Machine As Seen at the End of the Mechanical Age”, som Hultén producerade 1968 för The Museum of Modern Art i New York.

Innehållet i Pontus Hulténs boksamling analyseras och den avslutande artikeln handlar om konstskolan Institut des Hautes Études en Arts Plastiques (IHEAP) i Paris. Till detta publiceras en intervju med Pontus Hultén från 1971 i den franska konsttidskriften Opus International, där han reflekterade över framtidens museum.

Publicerad 10 november 2016 · Uppdaterad 1 december 2023