Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Förköpsbiljett krävs av alla besökare. Läs mer om vad som gäller inför ditt besök

22.10 2015

UIP27

Joachim Hamous film UIP27 (United Israel Palestine 2027) presenterar ett möjligt framtida scenario för Israel-Palestinakonflikten. I detta scenario är det internationella samfundet, styrt av FN, den nya ockupationsmakten och en internationell domstol administrerar konflikten.

Filmen utspelas till stor del i en rättegångssal och det är genom det juridiska perspektivet som alla territorier, kroppar, äganden och arv betraktas. Kontrasten till de psykologiska relationerna, både de personliga och de gemensamma, blir smärtsamt klar.

UIP27 är ett deltagarbaserat performativt projekt där en serie offentliga debatter utgjorde en utgångspunkt för filmens innehåll såväl som för inspelningen av scener i den. Den storskaliga produktionen genomfördes i samarbete mellan Moderna Museet Malmö och Inkonst, som en del av utställningen Society Acts – Modernautställningen 2014.

Under ett antal dagar i januari i år presenterades på Inkonst en serie debatter följt av filminspelning inför publik. Joachim Hamou har arbetat fram konceptet där bland annat jurister och forskare diskuterade rättsfallet utifrån sina professionella synvinklar på frågor om territorier och ägande. Här kom aktivister, faktiska vittnen men också publiken in – alla som var på plats i rummet blev medregissörer till UIP 27. Därefter gestaltade skådespelare de scener som getts liv i debatterna.

Första delen av projektet, som också utgör en stor del av filmen, ägde rum på Passerelle – Centre for Contemporary Art i Frankrike i december föra året.

Joachim Hamou är verksam inom både bildkonst och scenkonst och hade länge sin bas i Köpenhamn där han bland annat varit med att starta flera institutioner, exempelvis Rio Bravo och Trampolinhuset. Numera är Hamou baserad i Paris där han driver castillo/corrales, en verksamhet som både är utställningshall och förlag.

Efter visningen följer en Q & A mellan konstnären och regissören Joachim Hamou och Andreas Nilsson, ansvarig curator för Society Acts – Modernautställningen2014.

Publicerad 22 oktober 2015 · Uppdaterad 11 november 2015

Nyheter