El Perro del Mar på Moderna Museet

El Perro del Mar på Moderna Museet, 2020. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

19.5 2020

El Perro del Mar har skrivit musik till samlingen

I folktomma salar med konsten som enda sällskap har Sarah Assbring – i musiksammanhang känd under sitt alias El Perro del Mar – skapat musik med Moderna Museets samling som inspiration. Den 26 maj framförs resultatet FREE LAND i en konsert som sänds live från museets salar. Det är musik som tillkommit under coronavårens ensamhet men som har sin trygga grund i konstens universella samhörighet.

Den ursprungliga tanken var att El Perro del Mar skulle komma till Moderna Museet på måndagar när museet vanligtvis är stängt för besökare. Där, i de tomma salarna och med konsten som enda sällskap, skulle hon skapa musik. El Perro del Mar hann dock bara komma till museet på Skeppsholmen ett fåtal gånger innan coronaviruset lamslog världen och skapandet fick sin fortsättning hemifrån.

Hej Sarah. Hur är det egentligen att gå runt alldeles ensam i ett stängt konstmuseum?

– Eftersom jag i vanliga fall tänker på konstmuseum som en människans religiöst obetingade form av helig plats – ett ställe för meditiation eller expansion – så var det en känsla av vördnad som slog mig inför att få vara där ensam. Kanske mest påtagligt var att jag fick vara nära verken på ett mer intimt plan. Ta min tid med dem. Att min tid med arbetet i museet sedan sammanföll med Corona-viruset påverkade mig oerhört mycket. Det satte mitt arbete i ett helt nytt ljus och gjorde mig ännu klarare i vad jag ville göra.

El Perro del Mar tittar på konst på Moderna Museet
El Perro del Mar på Moderna Museet, 2020. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Du fick också besöka magasinen där vi förvarar konsten mellan utställningarna. Vilka känslor väckte det?

– Respekt, ansvar och vördnad. Både inför konstnärerna bakom verken men även inför konstmuseer i allmänhet och Moderna Museet i synnerhet. Det finns något magiskt med magasinen som står där tysta och opåverkade – med sin strikt hållna temperatur för att skydda verken – och med sina ofattbara innehåll av historisk betydelsefull konst. Det är verk som förändrat världen och vår syn på den. För all tid. Det är just detta som är så svindlande för mig. Kraften som konst har på oss och våra liv, våra sinnevärldar och hur de förändrat våra samhällen för alltid.

Vad är din relation till konst?

– Konst har varit ständigt närvarande i mitt liv sedan jag var barn. Redan tidigt insåg jag att den var fundamental både i mitt liv och i min egen konst. Det är till konsten jag går när jag är vilsen eller söker svar i mitt liv. I mitt arbete är konsten precis lika viktig. Utan den skulle jag inte finna mycket mening med mitt arbete. Det jag finner som mest magiskt med ett konstmuseum är att du går in som en person och därifrån som en annan. Du kan aldrig veta vad ett konstmuseum ska göra med dig och din syn på livet. Den kraften är makalös.

Hur skapar man egentligen musik utifrån konst som inspirationskälla?

– Jag är van vid att skapa efter konst och det är något som jag ofta gjort genom åren. Många av mina skivor skulle jag absolut kunna relatera till specifika upplevelser av olika konstverk. Det fungerar som igångsättare av något inom mig själv. Form av färger eller toner som jag i min tur översätter till instrumentering eller en råhet eller attityd i penseldrag som jag sedan tar med mig till musiken. Det är intressant hur tydligt man kan bli influerad av konst. Kanske är det just ordlösheten i många fall som gör möjligheterna oändliga. Det universella språket.

Säg någonting om verket som du har skapat: FREE LAND.

– Corona har helt klart haft en del i det. Min första tanke var att skapa en form av hommage till konstmuseet eller till konstnären. Ett sammelsurium av röster följde mig när jag gick omkring ensam i samlingen. När sedan museet stängdes och jag inte kunde gå dit mer, när ingen av oss kan gå dit mer, klarnade rösterna till en. Det är det utifrån dessa röster som jag har skapat mitt verk.

Publicerad 19 maj 2020 · Uppdaterad 2 juni 2020

Nyheter