Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Förköpsbiljett krävs av alla besökare. Läs mer om vad som gäller inför ditt besök

© Photo: Åsa Lundén/Moderna Museet

18.6 2018

Utopisk sommarverkstad

I juli och augusti arrangerar Malmö stad sommarfestivalen Big Five Festival – en jättefest för barn och unga som turnerar runt och stannar tre dagar på fem olika platser i Malmö. Moderna Museet Malmö deltar med en utopisk verkstad där vi jobbar utifrån temat visioner.

På Lindängen, Kroksbäck, Mellanhedsparken, Enskifteshagen och Mölleplatsen kan alla från 6 år och uppåt fundera på hur deras drömversioner av Malmö ser ut. Har vi samma drömmar?

Som en del av Big Five Festival deltar Moderna Museet Malmö med en utopisk verkstad där vi experimenterar tillsammans med färg och form. Du kan välja att göra skulpturer där vi kan skildra våra drömmar om hur parker, skolor, lekplatser och allt vi kan tänka på skulle se ut! Du kan också välja att göra ett fanzine. Där kan du teckna dina drömmar och skissa dina fantasier om framtiden och allt du vill se omkring dig. Vi kan också göra ett gemensamt fanzine som reser vidare till de andra festivalerna. På så sätt skulle vi kunna dela med oss av våra drömmar med andra Malmöbor.

Datum, tider och mer information.

Publicerad 18 juni 2018 · Uppdaterad 18 juni 2018

Nyheter