Porträttfoto av Gitte Ørskou, Moderna Museets överintendent.

Moderna Museets överintendent Gitte Ørskou, 2020. Foto: Morten Fauerby/Montgomery.dk

10.6 2020

Gitte Ørskou hälsar välkommen tillbaka till ett museum i en ny tid

Tisdag 16 juni öppnar Moderna Museet i Stockholm och Malmö igen efter att ha hållit stängda i tre månader. Det är på flera sätt till en ny värld som de båda museerna återöppnar. Gamla vanor och beteenden har fått ersättas av nya och där kraven på strukturell förändring framförs unisont över landsgränser. Läs överintendent Gitte Ørskous välkomsthälsning.

Vi lever i en tid som vibrerar av förändring. Det är nästan så att vi känner fysiskt hur sinnesstämningar och strukturer förändras. Coronakrisen har satt liv och ekonomier på spel, men den har även frambringat reflektioner över vårt sätt att leva våra liv. Tankar om tempo, konsumtion, närvaro och värden virvlar omkring i ett samhälle som tycks vara i färd med att återuppfinna sig självt.

Nu senast har protesterna mot mordet på George Floyd i USA skapat stark sammanhållning tvärs över nationsgränserna. Rasismen är verklig, och ska vi få bukt med den krävs aktiv handling. Stöd och sympati för själva saken räcker inte utan både enskilda individer och samhället som helhet måste ta ställning till vad just vi kan göra. Som museum är det vår plikt att ständigt se över hur vi återger och omstöper historien. Och som museum för nutida konst måste vi göra allt som står i vår makt för att betrakta samtidskonsten med differentierad och noggrann blick. Konsten har skapats i en konkret värld där rasism och förtryck förekommer, och därför får vi aldrig betrakta den som lösryckt från sin kontext eller samtid. Moderna Museet kommer också framöver fortsätta att visa och inkludera den konst som manar till förändring.

Som museum står vi inte heller utanför världen. Konsthistorien måste hela tiden revideras och skrivas om. Men även som organisation måste vi aktivt syna oss själva och vår verksamhet. Också vi kan bli bättre på att ta vårt ansvar på allvar.

Världen behöver konsten mer än någonsin. Världen behöver också museer som visar konstens bilder av vår historia och som både vidgar och reviderar vår syn på det vi tar för givet. Därför ser vi med glädje fram emot att öppna dörrarna till våra museer den 16 juni.

På Moderna Museet har vi naturligtvis gjort allt vi kan för att ett museibesök ska vara så säkert som möjligt för våra gäster. Vi uppmanar därför våra gäster att följa alla anvisningar och att hjälpas åt med att se till att det blir ett tryggt besök.

Jag vill önska er varmt välkomna tillbaka till Moderna Museet!

Gitte Ørskou, överintendent

På Moderna Museet i Stockholm

Walid Raad: Helt ärligt, vädret hjälpte. Utställningen är förlängd till 16 augusti. Inga performance med konstnären kommer dock att äga rum.

John Baldessari. Utställningen öppnar för första gången publikt 16 juni och är förlängd till 25 oktober.

Publicerad 10 juni 2020 · Uppdaterad 10 juni 2020

Nyheter