Moderna Museet i Stockholm.

Moderna Museet i Stockholm. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

14.10 2021

Museets publiceringar rörande förvärv av Rondellhunden

Efter konstnären Lars Vilks tragiska bortgång har röster höjts huruvida Moderna Museet ska förvärva verket ”Profeten M. som rondellhund” eller inte. Med anledning av de frågor som riktats till museet svarar vår överindentent Gitte Ørskou på kritiken: ”Vårt nej tack till verket är inte ett nej tack till Lars Vilks konstnärskap”.

Lars Vilks har under hela sitt konstnärskap provocerat och skapat debatt. Moderna Museet förvärvande Vilks skulptur ”Omfalos” 2003. Ett verk som uppfördes utan tillstånd på Kullaberg i Skåne och utlöste en kedja av juridiska processer. Verket avhystes från platsen, donerades senare till Moderna Museet och blev fokus för utställningen ”Den 1:a på Moderna: Lars Vilks”. 

Lars Vilks var intresserad av konstvärldens mekanismer och hans konstnärskap har en förmåga att ställa spetsiga frågor och uppmärksammas av många. Men vad utgör egentligen konstnärligt värde? Är ett verks förmåga att väcka debatt ett mått på kvalitet? 

Vilks verk ”Profeten M. som rondellhund” har haft och kommer fortsätta att ha stor betydelse som fenomen i berättelsen om vår tids konflikter och debatten kring yttrandefrihet. Men att ett verk väcker debatt gör det inte automatiskt till ett viktigt konstverk. 

Publicerad 14 oktober 2021 · Uppdaterad 14 oktober 2022

Nyheter