Group 2

Sofia Hultén, In Between the Possibilities, 2010 © Sofia Hultén

25.11 2012

Nya verk kröner årets samlingspresentation

Moderna Museet har en av världens viktigaste samlingar av modern och samtida konst. Efter stora satsningar på fotografi, video och ljudkonst presenteras en ny version av samlingen med verk från modernismens begynnelse till idag.

Genom nyförvärv under året har Moderna Museet möjlighet att visa en mängd samtida verk som är viktiga för vår tid. Museets besökare kan nu se nya verk av konstnärer som Richard Prince, Cecilia Edefalk, Wade Guyton, Sterling Ruby, Klara Lidén, Tauba Auerbach och många fler.

– Vår samlingspresentation ska inte vara permanent. Det är av yttersta vikt att våga arbeta dynamiskt och ibland med radikala grepp. I denna presentation blandar vi nationella och internationella konstnärer i en genreöverskridande presentation. Samtidskonst är inte bara måleri eller skulptur – alla medier finns representerade, säger Ann-Sofi Noring, vice museichef.

Under 2011 skedde genomgripande omhängningar av Moderna Museets samling i ett försök att teckna konsthistorien ur nya synvinklar. Under rubriken En annan historia tog ett tusental fotografier ur museets samling över hela samlingspresentationen. I februari 2012 gavs ljudkonsten fritt spelrum i museets salar genom freq_out eight – en 48 timmar lång ljudinstallation. Därpå, våren 2012, belyste museet den experimentella filmens relation till konsten och nyckelverk ur museets samling av film och video presenterades.

Under 2012 har samlingspresentationen successivt åter hängts om och presenteras i kronologisk ordning. Det är en interdisciplinär samlingspresentation som kröns av nyförvärv av etablerade konstnärer som bland andra Richard Prince och Cecilia Edefalk. Dessutom presenteras även nyförvärv av en ny generation konstnärer som: Wade Guyton (f 1972 USA), Tauba Auerbach (f 1982, USA), Gardar Eide Einarsson (f 1976, Norge), Klara Lidén (f 1979, Sverige), Keren Cytter (f 1977, Israel), Sterling Ruby (f 1972, USA), Sergej Jensen (f 1973, Danmark), Sofia Hultén (f 1972, Sverige) och Elmgreen & Dragset (som duo sedan 1995, Danmark/Norge).

Den 2 december 2012 kl 14 berättar Daniel Birnbaum och Ann-Sofi Noring mer om arbetet med samlingen och de spännande och betydande nyförvärv som Moderna Museet gjort under 2012.

– Det är betydande och spännande nyförvärv som ytterligare stärker den samling som tillhör oss alla. Många av nyförvärven under 2012 synliggör för första gången en ny generation av konstnärer på Moderna Museet. Det är viktigt för ett museum som vill vara en del av sin egen tid, säger Daniel Birnbaum, museichef.

Nyförvärven till Moderna Museets samling har bland annat skett genom generösa donationer från privatpersoner och stiftelser inom ramen för samlingsprojekten Young American Art for the Moderna Museet och Nordic Collection for Moderna Museet. Dessa satsningar syftar till att stärka Moderna Museets samling med verk av samtida amerikanska respektive nordiska konstnärer. En av Moderna Museets ständiga donatorer är Moderna Museets Vänner och presentationen av Moderna Museets samling stöds av Deloitte.

Publicerad 25 november 2012 · Uppdaterad 22 februari 2016

Nyheter