Keith Sonnier, Flocked [Flockad], 1969/2007. Latex och flock. Installation. Donation 1973 (New York Collection). Foto: Erik Cornelius / Moderna Museet © Keith Sonnier / Bildupphovsrätt 2019

14.11 2019

Excentrisk abstraktion

Upptäck verk av material som traditionellt inte använts för skulptur; mjuka, organiska eller på andra sätt taktila. Konstnärerna i detta rum i samlingen betonar handens möte med materialet eller letar sig bort från konstverket som avbild eller avtryck. I rummet ”Excentrisk abstraktion” möter du verk av bland annat Keith Sonnier, Eva Hesse, Lygia Clark, Claes Oldenburg och Lee Bontecou. Ta del av introduktionen till denna samlingspresentation.

För en utställning i New York 1966 samlade konstkritikern Lucy Lippard en grupp konstnärer som visade vägen för en ny tendens i konsten. Lippard pekade på ett intresse för dada och surrealistiska traditioner som inte tidigare märkts i den abstrakta rörelsen, och kallade utställningen ”Eccentric Abstraction”.

Verken förenades av enkla material som traditionellt inte använts för skulptur och de var många gånger mjuka, organiska eller på andra sätt taktila. Eva Hesse var en av konstnärerna i utställningen. Hon uttryckte en önskan om att finna en väg bort från konstverket som avbild eller avtryck, alltså bort från att se verket som representation för något annat. Istället ville Hesse skapa konst som upprättade en relation med betraktaren utifrån verkets egna förutsättningar.

Punch, Peek & Feel
Lee Lozano, Punch, Peek & Feel, 1967-70 © The Estate of Lee Lozano. Hauser & Wirth Zürich London
Untitled, olja på glasfiber
Robert Ryman, Untitled, 1969 © Robert Ryman / Bildupphovsrätt 2018

I förhållande till minimalismens strama, konceptuella undersökningar så betonade konstnärerna i detta rum handens möte med materialet. Just begreppet ”relation” var särskilt viktigt för flera av konstnärerna. Keith Sonniers verk är exempelvis en avgjutning i latex av den vägg som verket hänger på, och Lygia Clark ville etablera en fysisk relation med betraktaren som ofta tilläts interagera med hennes rörliga skulpturer.

När minimalisterna insisterade på att verket är ”vad det är och ingenting annat” så omfamnade Hesse och Clark en mer mångtydig syn på objektet som ”både och”, eller ”vare sig det ena eller det andra”.

I rummet ”Excentrisk abstraktion” möter du verk av: Lee Lozano, Robert Ryman, Royden Rabinowitch, Lygia Clark, Sigurdur Gudmundsson, Eva Hesse, Keith Sonnier, Lee Bontecou, Claes Oldenburg och Giuseppe Penone.

Sigurdur Gudmundsson, rendez-vous, 1976 © Sigurdur Gudmundsson / Bildupphovsrätt 2019

Du hittar rummet i Samlingen på plan 4

Karta över Moderna Museet

Publicerad 14 november 2019 · Uppdaterad 22 november 2019

Nyheter