Målning av Salvador Dalí

Salvador Dalí, Wilhelm Tells gåta, 1933 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet © Salvador Dalí, Gala-Salvador Dalí Foundation / Bildupphovsrätt 2016

8.9 2020

Motsatsernas möten – nyhängning i Samlingen

Nu öppnar ett rum i samlingen med verk från den surrealistiska rörelsen. Surrealism är en samling idéer som tog sin utgångspunkt i det tidiga 1900-talets politik, litteratur, filosofi, vetenskap och konst. Här hittar du verk av Man Ray, Louise Bouregois, Hans Bellmer, Max Ernst, Toyen, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Giorgio de Chirico, Joan Miró och Ragnar von Holten. Läs texten som återfinns i samlingspresentationen ”Motsatsernas möten”.

Den surrealistiska rörelsen började gro i anslutning till första världskrigets slut som en respons på dadaismen. Deltagarna i Dada menade att även konstnärer var medskyldiga till den vanvettiga nationalistiska kamp som ledde till massdödandet under kriget. Surrealisterna var inte intresserade av att spegla samhället på dadaisternas vis utan ville framför allt vara fria.

År 1924 presenterade poeten och författaren André Breton det första surrealistiska manifestet där han skrev om vikten av att befria tanken från estetisk och moralisk beräkning. Breton hade studerat medicin och kom genom sitt arbete som läkarassistent att intressera sig för bland annat hypnos. Utmärkande för surrealisterna är att de ställde tankar och föremål mot varandra för att få oväntade sammanträffanden att uppstå, där förnuftet inte styrde. Citatet ”lika vackert som det slumpartade mötet mellan en symaskin och ett paraply på ett operationsbord” lånades ur ”Maldorors sånger” (1868). Bakom författarens pseudonym Greven av Lautréamont dolde sig den länge okände Isidore Ducasse (1846–1870).

Toyen, Ur 'Débris de Reve', 1967 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet © Toyen / Bildupphovsrätt 2018

Teman som identitet, kropp, och erotik var högintressanta för surrealisterna. Sigmund Freuds psykoanalys skapade utrymme för debatt kring vad som ansågs normalt, vilket ledde till att rådande tabun kring drömmar och sexualitet förändrades. Freuds teorier om det undermedvetna inspirerade även surrealisterna till automatismen, en metod baserad på spontan handling, något som också präglar surrealisternas lekar och absurda humor. Det första manifestet följdes av ytterligare två, 1932 och 1942. Under 1960-talet fick den surrealistiska rörelsen ett uppsving, då i en mer traditionell form, innan den upplöstes 1969.

Baigneuses au ballon
Pablo Picasso, Baigneuses au ballon, 1928 © Succession Picasso / Bildupphovsrätt 2014
Skulptur av Louise Bourgeois
Louise Bourgeois, Pelare, 1949 © Louise Bourgeois / Bildupphovsrätt 2020

DU HITTAR rummet I SAMLINGEN PÅ PLAN 4

Karta över Moderna Museet.
Karta över Moderna Museet.

Publicerad 8 september 2020 · Uppdaterad 22 september 2020

Nyheter