Installationsvy Fantasma, Moderna Museet

Adrián Villar Rojas, Los teatros de Saturno III. From the series Fantasma (Ghost), 2014 Installation view Fantasma, Moderna Museet, 2015 © Adrián Villar Rojas. Courtesy the artist; kurimanzutto, Mexico City; Marian Goodman Gallery, London, Paris and New York. Foto: Jörg Baumann

29.11 2019

 Tidslager

I en konstsamling som hämtar ur historien och på samma gång speglar sin samtid uppstår ständigt kopplingar. Varje verk rymmer berättelser som skär tvärs igenom epoker och finner nya sammanhang. I rummet i samlingen som kallas ”Tidslager” möts konstverk som berör upplevelser av tid, minne och materialitet – från det oändligt avlägsna till något så nära som en dagboksanteckning. Här kan du läsa introduktionen till denna samlingspresentation.

Är det tiden som passerar eller är det vi själva? Filosofin beskriver tid som ett flöde av förändring, som varken går att hejda eller mäta. Kanske just därför är strävan att göra eget avtryck så stark. Några verk här kan ses som seriella nedslag i personlig tid, akter av besvärjelse. Flera konstnärer i rummet återkommer till bilden som bärare av minnen och traumatisk historia.

Vi lever i det som ibland kallas antropocen eller ”människans tidsålder”, en geologisk period präglad av vår ökande påverkan på klimatet sedan den industriella revolutionen kring år 1800. Många konstnärer omprövar idag synen på människan som alltings måttstock. I det prövandet ryms civilisationskritik och post-apokalyptiska scenarier, men också framtidstro och vilja till radikal förändring.

Klara Lidén, Untitled. From the series Poster Painting, 2011 © Klara Lidén. Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet

Adrián Villar Rojas lyfter fram vittrande natur och muterade föremål på ett podium och skildrar museet som ett mausoleum där konstens idéer stelnar till objekt. Verkets monumentala skala utmanar oss rent fysiskt, ger varken tillgång eller överblick. Fotografiska tidsdokument i rummet möter mörka spelvärldar, möjliga framtider. Människan framstår som en tillfällig karaktär i ett långt större skeende eller rentav som ett förflutet kapitel, en spöklik frånvaro.

I rummet ”Tidslager” möter du verk av: Bill Brandt, On Kawara, Klara Lidén, Robert Smithson, Adrián Villar Rojas, Jon Rafman, Vija Celmins, Dayanita Singh, Alex Israel och Britta Marakatt-Labba.

Robert Smithson, Spiral Jetty (stillbild från film), 1970 © Robert Smithson / Bildupphovsrätt 2019

Du hittar rummet i Samlingen på plan 4

Karta över Moderna Museet
Karta över Moderna Museet

Publicerad 29 november 2019 · Uppdaterad 19 maj 2021

Nyheter