Konstverket Untitled av Frida Orupabo

Frida Orupabo, Untitled, 2019 © Frida Orupabo. Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet

29.10 2019

Collage och assemblage

Collage i den moderna konsten har sina rötter i det tidiga 1900-talet. Konstnärer satte samman funna material till nya helheter, bland annat för att knyta konsten till dagsaktuella händelser och för att kritisera estetiska och politiska ideal. Läs introduktionen till rummet med rubriken ”Collage och assemblage”.

Konstnärer gjorde också collage med inspiration från psykoanalysen. Genom att kombinera oväntade föremål eller bilder i surrealistiska eller drömska visioner satte de fantasin och det omedvetna i spel.

Efter andra världskriget närmade sig en ny generation konstnärer dessa arbetsmetoder under termen assemblage. Som material använde de ofta bortkastade eller till synes värdelösa ting. Det blev ett sätt att avvisa konstens hierarkier och anspråk på renhet. Istället förespråkades en “anti-estetik”, där hela vardagen kunde bli föremål för experiment.

Kurt Schwitters, Mit Spinne [Med spindel], 1921 © Kurt Schwitters / Bildupphovsrätt 2013
Toyen, Mythe de la lumière [Myten om ljuset], 1946 © Toyen / Bildupphovsrätt 2019

Öyvind Fahlströms ”Dr. Schweitzers sista resa” (1964–1966) utgör ett nav i detta rum. I installationen används collagets metod för att konfrontera det eurocentriska tänkandet under tidigt 1900-tal om en sann och upplyst berättelse. Beroende på hur man rör sig runt verket ändras förhållandet mellan dess delar. Installationen har också flyttbara element – det är förberett för att installeras på olika sätt av konstnären. Fahlström kallade det här verket för en ”bildorgel”, i betydelsen att det genererar bilder snarare än att vara en bild.

I vår digitala tid är collagets metodik en så naturlig del av vardagen och konstnärers arbete att vi nästan inte tänker på det. Men flera samtida konstnärer återanvänder det analoga collagets form som metod för att ifrågasätta historiska sanningar och dominerande narrativ.

Monogram
Robert Rauschenberg, Monogram, 1955–59 Inköp 1965 med bidrag från Moderna Museets Vänner. © Estate of Robert Rauschenberg / Bildupphovsrätt 2016, Stockholm/VAGA, NY.

Du hittar rummet i Samlingen på plan 4

Karta över Moderna Museet.

Publicerad 29 oktober 2019 · Uppdaterad 5 november 2019

Nyheter