Museet är tillfälligt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring coronaviruset. Vi håller stängt tills vidare. Läs mer om stängningen och biljettåterköp

Hilma af Klint, Serie I, nr 7, 1919 Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

5.2 2016

Nu visar vi verk av Hilma af Klint

En av våra mest besökta utställningar är Hilma af Klint – abstrakt pionjär (2013) som sågs av långt över en miljon människor under internationella turnén. Nu öppnar vi en sal med tretton verk av Hilma af Klint som vi inte har visat i Stockholm tidigare. Målningarna ger exempel på hennes forskande och systematiska arbetsmetod som gjorde henne till en av konsthistoriens stora banbrytare.

Hilma af Klint (1862–1944) var pionjär för en konst som vände sig bort från den synliga verkligheten. Redan 1906 föregick hon de abstrakta rörelserna i Ryssland och övriga Europa med sitt abstrakta bildspråk. Detta var långt före Wassily Kandinsky, Piet Mondrian och Kazimir Malevitj, som fortfarande betraktas som föregångare till den västerländska abstrakta konsten på 1900-talet.

Botanik, musik, matematik och vetenskapliga system var av stort intresse för Hilma af Klint. Precis som många av sina samtida påverkades hon av andliga strömningar, i synnerhet spiritismen, teosofin och senare även antroposofin – ämnen som diskuterades flitigt i avantgarde-kretsar. Genom sitt måleri ville hon förstå och förmedla den mänskliga existensens olika dimensioner. Hon var övertygad om att hon stod i förbindelse med medvetandets högre plan under arbetet.

Bilder för framtiden

Hilma af Klint lät inte de abstrakta verken visas medan hon levde. I sitt testamente bestämde hon att de fick göras tillgängliga för allmänheten tidigast tjugo år efter hennes död. Först då skulle man börja inse deras betydelse, menade hon.

För hundra år sedan målade Hilma af Klint bilder för framtiden.

Publicerad 5 februari 2016 · Uppdaterad 5 februari 2016

Nyheter