Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Mallrats Stockholm

12.12 2017

Konstprojektet Mallrats visas i Minibion

År 2013 var konstnären Kristoffer Svenberg och en grupp studenter från Viktor Rydbergs gymnasium inbjudna att driva projektet Mallrats inom verksamheten Museum Museum på Moderna Museet. Under våren 2018 kan du se videodokumentation av projektet i Minibion.

Mallrats 2012–2017 är ett konstnärligt projekt av Kristoffer Svenberg som tog sin början i plattformen Museum Museum. 2013 presenterades Mallrats i form av en levande tre dagars utställning med pågående performances och interventioner. Kristoffer Svenberg har sedan drivit projektet i olika delar av  landet, med flera institutioner och tillsammans med en rad olika grupper i varierande åldrar.

Mallrats vill medvetet utmana rummen och arkitekturen

Mallrats är amerikansk slang och syftar på grupper av individer, främst ungdomar, som hänger i köpcentrum utan att konsumera något. Det brukar beskrivas som en oönskad skräpkultur. Projektet Mallrats ämnar istället fokusera på och ge utrymme för unga att medvetet utmana rummen och arkitekturen genom konstnärlig praktik.

Performance utan särskild tillåtelse

Offentliga rum diskuteras i dagens läge ofta inom arkitektur, stadsplanering och konst. Men till största delen lever vi våra liv i privata rum. Mallrats är ett projekt som bygger på gemensamt skapande. Upplägget är format genom pedagogik, övningar och handledning. Sedan går det ut på att deltagarna själva ska formulera och utföra performancekonst i privata och halvoffentliga kommersiella rum. Det här sker utan särskilt given tillåtelse och praktiken är ett kritiskt undersökande av rummens politik.

Performancekonst i shoppinggallerior utmanar

Kristoffer Svenberg som formulerat konceptet till projektet menar på att shoppinggalleriornas rum handlar väldigt mycket om bild. Den här typen av struktur och arkitektur skulle inte existera om det inte vore för fotografi. Rummen är inte byggda för att vi ska känna oss bekväma med våra kroppar på plats. Som konsumenter är vi istället tänkta som betraktare som ser saker. Vi ska se reklambilderna i lokalerna samt produkterna i hyllorna som vi potentiellt kommer köpa. Att konsumera är vårt utrymme för handlande. Att bedriva interventions- och performancekonst i de här rummen är en utmanande praktik.

Publicerad 12 december 2017 · Uppdaterad 1 oktober 2019

Nyheter