Sofia Hultén
In Between the Possibilities, 2010
© Sofia Hultén. Courtesy Konrad Fischer Galerie & RaebervonStenglin, Zürich

9.9 2011

Sofia Hultén får Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2011

Moderna Museets Vänner delar vartannat år ut ett skulpturpris till en aktiv svensk konstnär – K.A. Linds hederspris. Priset har delats ut sedan 1950 och är ett av de största konstnärspriserna i Sverige med en prissumma på 300 000 kronor. Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2011 tilldelas Sofia Hultén.

Juryns motivering för årets pristagare lyder:

”Sofia Hultén får Moderna Museets Vänners skulpturpris 2011 för sitt innovativa arbete i skulpturens utvidgade fält. Hultén verkar i en konceptuell tradition och tar lyhört tillvara rummets och de enskilda objektens skulpturala möjligheter. I sitt konstnärskap visar hon prov på genuin fingertoppskänsla för både det fysiska materialet och för den mänskliga existensens undanskymda sidor.”

Sedan decennier har den klassiska uppdelningen mellan traditionella konstnärliga tekniker luckrats upp. Juryns arbete har därför under årens lopp inneburit att bedöma en rad genreöverskridande konstnärskap som betonar det tredimensionella, vare sig det tar uttryck i en enstaka skulptur eller en installation av olika medier.

Berlinbaserade Sofia Hultén (f. 1972) arbetar just i en rad olika tekniker – bearbetade objekt, videor, fotografi – som inte sällan sammanställs i installationer. I verket If you want to hide a tree, go to the forest (2010) har hon nytillverkat upphittade trälister tills det inte längre går att avgöra vilka lister som är original och vilka som är kopior. I andra arbeten imiterar hon vardagliga sysslor eller videofilmar metodiska undersökningar av vanliga ting i hennes omgivning. I videoverket Mutual Anhiliation (2008) har Hultén omsorgsfullt renoverat en upphittad byrå för att sedan återställa den till dess slitna ursprungsskick.

Prisutdelningen av Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2011 samt ett samtal med Sofia Hultén sker på Moderna Museet tisdagen den 8 november. Senast vi såg Sofia Hultén på Moderna Museet var under Modernautställningen 2010. Från och med prisutdelningen kommer ett urval av Sofia Hulténs verk under vintern att presenteras på museet.

I samband med priset produceras även en rikt illustrerad publikation i vilken Moderna Museets intendent John Peter Nilsson introducerar Sofia Hultén och hennes konstnärskap. Publikationen kommer att finnas till försäljning i butiken från och med prisutdelningen 8 november.

Juryn för Skulpturpriset 2011 har bestått av Moderna Museets Vänners ordförande Lena Josefsson, museets överintendent Daniel Birnbaum, konstkritikern Anders Olofsson, konstnären Carin Ellberg samt konsthallschefen David Neuman.

Sofia Hultén – Modernautställningen 2010

Moderna Museets Vänner

Publicerad 9 september 2011 · Uppdaterad 1 mars 2016

Nyheter