Johanna Gustafsson Fürst framför verket Utrymningsplan från 2015.

Johanna Gustafsson Fürst, vinnare av Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2017. Verket i bakgrunden: Utrymningsplan, 2015. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

4.10 2017

Johanna Gustafsson Fürst får Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2017

Moderna Museets Vänners Skulpturpris tilldelas konstnären Johanna Gustafsson Fürst. Det är tjugotredje gången sedan 1950 som priset på 300 000 kronor delas ut. Pristagaren hedras även med en utställning på museet som öppnar i samband med prisutdelningen 14 november.

Johanna Gustafsson Fürst (född 1973) bor och arbetar i Stockholm. Hon innehar en Master of Fine Arts (2003) från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är verksam som lektor på Konstfack. I sitt konstnärskap utforskar Gustafsson Fürst individen i förhållande till omvärlden – det vardagliga i förhållande till sociala strukturer, hierarkier och politiska system. Hennes konst tar sig ofta uttryck i skulpturala assemblage, men även i text, performance och platsspecifika installationer.

Juryns motivering

”Johanna Gustafsson Fürsts skulpturala verk har en air av självklarhet över sig, trots att man inte alls förstår varför de egentligen måste vara som de är. Hon ryggar aldrig tillbaka från att göra någonting väldigt invecklat. Hon ifrågasätter materialen, deras egenskaper och vanliga användningar för att skapa en inverterad, suspenderad, även motsträvig skulptural annanhet. Samtidigt som hon uppenbart jobbar med det skulpturalas grundelement är det inte bara i det fysiska rummet objekten ska uppfattas. Genom sina former tycks objekten vilja få betraktaren att sluta röra sig, de får gärna vara i vägen. Skulpturerna verkar vilja upprätta en egen språklighet med betraktaren; där finns en insisterande friktion som vill gå mellan verkens artegna kroppslighet och den betraktandes egen ordlösa sensibilitet. Å andra sidan är den där relationen inskriven i ett socialt rum, vilket gör hennes mer performativa och relationella verk till social skulptur. Hennes objekt är framförallt startpunkter för rörelser i massan i och kring oss.”

2017 års skulpturprisjury

Daniel Birnbaum, överintendent, Moderna Museet
Stefanie Hessler, curator och skribent
Lars-Erik Hjertström Lappalainen, curator och konstkritiker
Kristina Jansson, konstnär
Lena Josefsson, ordförande, Moderna Museets Vänner

Publicerad 4 oktober 2017 · Uppdaterad 25 oktober 2017

Nyheter