Foto: Hanna Ukura

13.1 2022

Nya medlemskap Klubb Moderna

I februari 2022 införs nya medlemskap och avgifter för Moderna Museets Vänner. Vi byter också namn till Klubb Moderna. Här finns svar på de vanligaste frågorna kring detta.

Kärnan i Moderna Museets Vänner/Klubb Moderna är och kommer att förbli att bidra till att stödja museet med inköp av konst. Det är vårt viktigaste mål. Nu moderniserar vi medlemskapet och inför större valfrihet med tre medlemskapsnivåer.

Entrémedlemskap ger dig fri entré till alla betalutställningar på Moderna Museet.

Klubbmedlemskap ger dig fri entré till betalutställningar, fritt tillträde till våra klubbkvällar, vernissager och egna specialvisningar, rabatter i restaurang och butiken samt andra förmåner.

Klubbmedlemskap + 1, med detta får du allt ovan, men även möjlighet att ta med en vän (som kan variera från gång till gång) på utställningar, vernissager och klubbkvällar.

Är du under 30 år får du rabatterat pris på medlemskapet.

Oavsett vilket medlemskap du väljer så bidrar det till att stödja museet med inköp av konst. Alla medlemmar får också nyhetsbrev via e-post med information, erbjudanden och uppdateringar om Moderna Museets värld.

Kommer ständiga medlemskap att finnas kvar?
Ja. Alla tidigare köpta ständiga medlemskap löper på som tidigare: Ett ständigt enskilt kommer att motsvara det nya Klubbmedlemskap. För ett ständigt parmedlemskap gäller varje medlemskort som ett Klubbmedlemskap.

Från 1 februari kommer ett ständigt Klubbmedlemskap att kosta 15 000 kr.

När införs de nya medlemskapen?
De nya medlemskapen börjar gälla och säljas från februari 2022.
Nya och gamla medlemskap kommer att fungera parallellt under en period.

Jag har precis köpt ett enskilt medlemskap som löper över 2022, vad händer med det efter 1 februari?
Ett enskilt medlemskap kommer att motsvara ett Klubbmedlemskap under hela medlemskapsperioden.

Jag har precis köpt ett parmedlemskap, vad händer?
I ett parmedlemskap har man två medlemskort, dessa gäller som två separata Klubbmedlemskap under den kvarvarande medlemskapsperioden.

Hur blir det med treårsmedlemskap?
Om du redan köpt ett treårsmedlemskap innan februari så löper det på hela medlemsperioden. Ett enskilt gäller som ett Klubbmedlemskap och ett parmedlemskap gäller som två separata Klubbmedlemskap. Se ovan.
Från februari 2022 är det inte längre möjligt att köpa 3-års medlemskap.

Varför ändrar ni från parmedlemskap till Klubb +1?
Klubb +1 är en moderniserad variant av parmedlemskap som är mer flexibelt. Fördelen är att du kan ta med dig vem du vill och inte alltid samma person.

Varför tar ni bort rabatt för par?
Anledningen till att vi hittills kunnat ge rabatt för parmedlemskap är utskicken av tidningen och annat material, som endast gjorts en gång per hushåll. Vi har därmed kunnat spara in en kostnad. När vi fasar ut tidningen är det inte längre motiverat med den rabatten.

Det nya Klubb +1 är också mer rättvist då alla betalar för sitt eget medlemskap och inte får rabatt för att man bor tillsammans.

Jag har fått en förnyelseavi med ett belopp som inte motsvarar de nya avgifterna.
De nya medlemskapen börjar gälla och säljas från februari 2022.
Nya och gamla medlemskap kommer att fungera parallellt under hela nästa år. Har du fått en förnyelseavi och betalar den innan februari blir det enligt den ”gamla” modellen (enskild/par/3-års/U30) och gäller medlemskapsperioden ut. Se ovan om enskilt/parmedlemskap.

Publicerad 13 januari 2022 · Uppdaterad 14 januari 2022

Nyheter