Foto: Klubb Moderna

13.5 2024

Årsstämma 2024 – föreningen Moderna Museets Vänner och Sigrid Linds testamentsstiftelse

Medlemmar i Klubb Moderna hälsas välkomna till årsstämma i föreningen Moderna Museets Vänner och Sigrid Linds testamentsstiftelse. 

28 maj, kl 17-18
Auditoriet, Moderna Museet i Stockholm

Ingen föranmälan. Möteshandlingar finns på plats.
Ta med ditt medlemskort, som måste visas för att delta i årsstämman.

Årsredovisning Moderna Museets Vänner

Årsredovisning Sigrid Linds Testamentsstiftelse

Styrelse

Valberedningen föreslår omval av Jonas Frank, PA Ovin, Jesper Kling och Mats Brun.

Två ledamöter föreslås för nyval: Fredrik Morfeldt och Martin Gustavsson.

Tre ledamöter slutar i och med stämman: Stefan Dahlbo, Johan Hessius och Bella Rune.

Övriga ledamöter, nedan, är valda till stämman 2025:
Joakim Åhlund, Catarina Fritz, Annika Sundén, överintendent Gitte Ørskou

Publicerad 13 maj 2024 · Uppdaterad 20 maj 2024

Nyheter