Group 2
Titel saknas. Ur serien Tout va bien, 2014

JH Engström, Titel saknas. Ur serien Tout va bien, 2014, 2014 © JH Engström

26.1 2018

Fotografisatsning fortsätter

Fotografiprojektet Framför och bakom linsen består av utställningar, samtal och guidade visningar. Projektet pågår in i 2019 genom en serie omhängningar med olika typer av fotografi i samlingen. I den senaste omhängningen kan du se fantastiska verk av bland andra Larry Clark, JH Engström, Nan Goldin, Annika von Hausswolff, Jeff Koons, Anders Petersen och Cindy Sherman.

I Framför och bakom linsen undersöks den fotografiska bildens roll i konsten och mediets förvandlingar – från 1800-talets första experiment till dagens utforskande av fototeknikens möjligheter. Inom ramen för projektet kan du ta del av ett antal fotopresentationer ur samlingen med fokus på några kända fotografer och skolor i konst- och fotohistorien.

Moderna Museets samling innehåller cirka 100 000 fotografier från 1840-talet fram till idag. Du kan läsa mer om historien bakom fotografisamlingen i de rikt illustrerade böckerna Åter till verkligheten. Fotografi ur Moderna Museet samling (2010) och En annan historia. Fotografi ur Moderna Museets samling (2011).

Moderna Museets samling 2018. Installationsbild
Moderna Museets samling 2018. Installationsbild Cindy Sherman, Untitled #470, 2008 och Untitled #143 from the series Fairy Tales, 1985 © Courtesy of the Artist and Metro Pictures. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
Moderna Museets samling 2018. Installationsbild
Moderna Museets samling 2018. Installationsbild Francesca Woodman, Providence, Rhode Island, 1975–1977, Tuija Lindström, Handen, 1983 och Mirja, 1983. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
Moderna Museets samling 2018. Installationsbild
Moderna Museets samling 2018. Installationsbild Annika von Hausswolff, Esoteric Forensic, 2007, Cindy Sherman, Untitled #123, 1983 och David Robbins, Talent, 1986. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
Moderna Museets samling 2018. Installationsbild
Moderna Museets samling 2018. Installationsbild Maria Hedlund, I hörsalen, Nationalmuseum, 1997 och Utan titel, 1998–2000 © Maria Hedlund. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Publicerad 26 januari 2018 · Uppdaterad 20 mars 2018

Nyheter