Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Titel saknas. Ur serien Tout va bien, 2014

JH Engström, Titel saknas. Ur serien Tout va bien, 2014, 2014 © JH Engström

26.1 2018

Fotografisatsning fortsätter

Fotografiprojektet Framför och bakom linsen består av utställningar, samtal och guidade visningar. Projektet pågår in i 2019 genom en serie omhängningar med olika typer av fotografi i samlingen. I den senaste omhängningen kan du se fantastiska verk av bland andra Larry Clark, JH Engström, Nan Goldin, Annika von Hausswolff, Jeff Koons, Anders Petersen och Cindy Sherman.

I Framför och bakom linsen undersöks den fotografiska bildens roll i konsten och mediets förvandlingar – från 1800-talets första experiment till dagens utforskande av fototeknikens möjligheter. Inom ramen för projektet kan du ta del av ett antal fotopresentationer ur samlingen med fokus på några kända fotografer och skolor i konst- och fotohistorien.

Moderna Museets samling innehåller cirka 100 000 fotografier från 1840-talet fram till idag. Du kan läsa mer om historien bakom fotografisamlingen i de rikt illustrerade böckerna Åter till verkligheten. Fotografi ur Moderna Museet samling (2010) och En annan historia. Fotografi ur Moderna Museets samling (2011).

Moderna Museets samling 2018. Installationsbild
Moderna Museets samling 2018. Installationsbild Cindy Sherman, Untitled #470, 2008 och Untitled #143 from the series Fairy Tales, 1985 © Courtesy of the Artist and Metro Pictures. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
Moderna Museets samling 2018. Installationsbild
Moderna Museets samling 2018. Installationsbild Francesca Woodman, Providence, Rhode Island, 1975–1977, Tuija Lindström, Handen, 1983 och Mirja, 1983. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Aleksandr Rodtjenko

Alexandr Rodtjenko (1891–1956) hör till den grupp av ryska konstnärer som i det tidiga 1900-talet ville skapa ett nytt formspråk och kallade sig för konstruktivister. Han arbetade som typograf, scenograf, möbelformgivare och fotograf. På museet visas en hel vägg med ett urval av de sjuttiotal fotografier som ingår i samlingen av hans experimentella och nyskapande bildmotiv. Fortsätter man genom alla samlingssalarna hittar man fotografisk bild även bland surrealisterna och popkonstnärerna.

Cindy Sherman

Under 2017 och fram till 4 mars 2018 presenteras nyförvärv av fotokonst till samlingen under rubriken Golden Sunset. En sal med samtida nordisk fotografi och film visar verk av Annika Eriksson och Maria Hedlund med flera. Cindy Sherman är en central aktör i den postmoderna konsten och tillsammans med Jeff Wall utgör hon kärnan i en framställning om 1980-talets konst. I en sal med främst svartvit fotografi från slutet av 1970-talet finns Cindy Sherman representerad med exempel ur sin genombrottsserie Untitled Film Stills. Där visas också verk av Tuija Lindström, Sally Mann, Duane Michals, Martha Wilson och Francesca Woodman.

Nan Goldin

Nan Goldin med sina djupt personliga och starka bilder står värd för en sal där även hennes vänner och kolleger, fotograferna Larry Clark, JH Engström och Anders Petersen, är representerade.

Candida Höfer

Under våren lyfts den så kallade Düsseldorfskolan fram med ett urval av Bernd och Hilla Bechers karakteristiska fotografier av industribyggnader, tillsammans med ett antal verk av deras elever och efterföljare, däribland Andreas Gursky, Candida Höfer och Thomas Ruff.

Henri Cartier-Bresson

Museet har en fin kollektion av den franske fotografen Henri Cartier-Bresson (1908–2004) vilken kommer att plockas fram under hösten 2018.

Du kan läsa mer om historien bakom fotografisamlingen i de rikt illustrerade böckerna Åter till verkligheten. Fotografi ur Moderna Museet samling (2010) och En annan historia. Fotografi ur Moderna Museets samling (2011).

Sök i samlingen

Se exakt vilka verk som visas i våra salar just nu med sökverktyget Sök i samlingen.

Moderna Museets samling 2018. Installationsbild
Moderna Museets samling 2018. Installationsbild Maria Hedlund, I hörsalen, Nationalmuseum, 1997 och Utan titel, 1998–2000 © Maria Hedlund. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Fotografi i samlingen

Grunden för Moderna Museets fotografisamling är inköpen av Helmut Gernsheim’s Duplicate Collection och Helmer Bäckströms fotohistoriska samling i mitten av 1960-talet. I samlingen ingår bilder av alla äldre fotografiska tekniker, men till största delen består den av svartvita så kallade gelatinsilverfotografier av både svenska och utländska fotografer.

Från 1990-talets början har den fotobaserade konsten blivit ett allt vanligare uttryckssätt bland konstnärerna, vilket lett till att samlingen utökats med olika typer av färgfotografi och digitala bilder. Samlingen består framför allt av positiva printar utförda eller godkända av fotograferna själva. Men det finns ett litet antal fotografer som donerat hela sin kvarlåtenskap, inklusive negativen, som exempelvis Anna Riwkin-Brick. Dessutom har några organisationer överlämnat sina bildarkiv innehållande flera tusen nummer, såsom Fotografiska Föreningen, Svenska Turisttrafikförbundet och Pressfotografernas klubb.

Fotografi visas kontinuerligt i museets samlingspresentation och även genom separata fotoutställningar. Under 2011 genomfördes projektet En annan historia. Fotografi ur Moderna Museets samling, där alla 19 samlingssalarna i Moderna Museet i Stockholm successivt hängdes om med enbart fotografier och slutligen visade exempel från hela fotohistorien.

Moderna Museets samling 2018. Installationsbild
Moderna Museets samling 2018. Installationsbild Annika von Hausswolff, Esoteric Forensic, 2007, Cindy Sherman, Untitled #123, 1983 och David Robbins, Talent, 1986. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Publicerad 26 januari 2018 · Uppdaterad 16 oktober 2018

Nyheter