Ingela Ihrman, Paddan (stillbild från video), 2012 © Ingela Ihrman

6.3 2019

Nya verk i Samlingen tack vare donation

Samlingen växer tack vare en donation på 2,6 miljoner kronor som ska användas till inköp av i första hand svensk samtidskonst. Det är genom konstsamlarna och mecenaterna Sten och Majken Eckedals testamente som pengarna har donerats till museet.

Tanken med donationen är att berika den svenska statliga samlingen med ett drygt tiotal centrala verk av de viktigaste konstnärerna verksamma i vårt land. Urvalet görs helt av museet självt. Ann-Sofi Noring, tillförordnade överintendent, gläder sig över donationen och betonar hur viktigt det är att kunna stärka samlingen.

– Det är med stor tacksamhet som Moderna Museet tar emot detta generösa stöd. Ingenting kan vara mer välkommet än en gåva som möjliggör förvärv av några av vårt lands mest intressanta konstnärer. Vi har påbörjat arbetet och gjort ett första val: Sigrid Sandströms målning ”Untitled (Big Pink)”. Till detta har vi lagt två filmverk och en målning ur den nyss avslutade Modernautställningen av Ingela Ihrman, Anna-Karin Rasmusson och Anders Sunna. Vi ser mycket fram emot fortsättningen!

Sten Eckedal var född 1923 och avled i augusti 2015. Majken Eckedal, född 1925, avled i mars 1997. Makarna hade inga barn. Sten Eckedal var jurist och arbetade som assessor på Riksförsäkringsverket och Majken Eckedal var klinikföreståndare inom Stockholms läns landsting. Makarna Eckedals stora intresse under alla år var konst och antikviteter. Efter Sten Eckedals bortgång såldes hela hemmet på auktion och medel från dessa försäljningar har nu donerats till Moderna Museet.

Läs om några av de konstnärer vars verk förvärvats genom donationen

Ingela Ihrman

Född 1985 i Kalmar
Paddan, video, 2012

Ingela Ihrmans intresse för biologiska och marina processer glider ofta över i ett symbiotiskt förhållande. Hon gör sig till instrument för att bearbeta laddade nivåer inom ämnet men förvandlar sig också till den mjuka komponenten verksam inuti, iförd en skyddsmantel av plast och sidentyg. I videoverket ”Paddan” är konstnären iförd en egentillverkad paddkostym med långa simhudsfötter och befinner sig i en skolgymnastiksal där hon förgäves försöker ta sig igenom en redskapsbanan. Gång på gång misslyckas hon, men ger sig inte utan skrattet övergår i ömhet och identifikation för den som ser på.

Ingela Ihrman är årets svenska representant i Nordiska Paviljongen vid Venedigbiennalen.

Hannes Michanek

Född 1979 i Kristianstad
Discovery returns alone, olja på duk, 2015

”I konst finns det väldigt få regler, tänker jag, nästan inga alls. Som regel försöker jag nästan alltid att inte måla några landskap. Det blir oftast landskap jag målar. Så även denna gång. Jag tycker mig ha lyssnat och sett efter, en vacker dag.” Så säger Hannes Michanek, utbildad vid Städelschule i Frankfurt och numera bosatt i Tyskland. I hans kompositioner förekommer ofta figurer som refererar till barndomen eller till historiska personer, inplacerade i böljande berglandskap under tonade, jämnt målade himlar. Det är drömskt, förbryllande och ändå väldigt exakt, som om vi alla varit där och sett just det röda huset med tomma fönsterrutor under ett tussmoln som skulle snart stiga mot skyn.

Anna-Karin Rasmusson

Född 1983 i Karlstad
Mater Nostra, videoinstallation, 2017

Videoverket ”Mater Nostra” speglar maktförhållanden i mänskliga relationer. Iklädd hudfärgad kroppsstrumpa upplåter konstnären sin kropp som projektionsyta för betraktarens känslor och farhågor. Konstnären släpar med stor möda en docka i sin egen storlek upp för en trappa, inkilad i en trång passage. Från översta avsatsen faller dockan handlöst ned och allt börjar om igen, likt Sisyfos som oupphörligen skjuter den tunga stenen framför sig. Efter hand täcks de omgärdande väggarna med röd färg, som om kropparna tappats på blod. Det makabra och ändå tillitsfulla sceneriet är betecknande för Anna-Karin Rasmussens skarpa blick för vad det innebär att vara människa.

Sigrid Sandström

Född 1970 i Stockholm
Untitled (Big Pink), akryl på polyester, 2018

Sigrid Sandström undersöker relationen mellan handens rörelser, seendet och hur vi uppfattar det vi ser. Hon pendlar mellan kontroll och fritt spel och låter gärna slumpen spela roll. Målningarna kan ha en collageartad karaktär, gärna i överlappande skikt med skalförskjutningar som metod med färgen applicerad på ytan genom en rad skilda tekniker. Måleriet är ett utforskande i färg som hon gärna delar med sig också som professor vid Kungliga Konsthögskolan, i föreläsningar och i text. Det finns en obetvinglig dynamik i den abstrakta rörelsen på duken, i spelet mellan det skarpt rosa mot det kornblå, i fragment och uppbrutna former – målningen är här en konkret verklighet.

Anders Sunna

Född 1985 i Jukkasjärvi
30 km tvång, olja och collage på pannå, 2018

Anders Sunnas storskaliga måleri speglar hans familjs mångåriga konflikt med den svenska staten för rätten till att bedriva renskötsel. Han refererar genomgående till den institutionella rasismens historia och det förtryck han som same upplevt gentemot sin familj. I ”30 km tvång” tornar två mörka gestalter upp sig, ansiktslösa och klädda i bruna uniformer med armbindlar där länsstyrelsens vapen är broderat. De lutar sig över ett bord som täcks av snö med kåtor, omgärdat av högt stängsel som om de just är i färd med att iscensätta en plan. Den plana ytan tar skruv, i en etnisk och politisk riktning.

Publicerad 6 mars 2019 · Uppdaterad 12 mars 2019

Nyheter