Moderna Museets samling 2018. Installationsbild

Moderna Museets samling 2018. Installationsbild Annika von Hausswolff, Esoteric Forensic, 2007, Cindy Sherman, Untitled #123, 1983 och David Robbins, Talent, 1986. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

17.1 2020

Ansökan är öppen till Moderna Museets ungdomsråd

Är du eller känner du någon i gymnasieåldern som vill vara med och utveckla framtidens konstmuseum? Ansökan till Moderna Museets ungdomsråd är öppen. Ungdomsrådet träffas åtta gånger under 2020 och diskuterar olika teman kopplade till museets verksamhet. Ersättning utgår.

Vi söker ungdomar som går i gymnasiet och tycker att Moderna Museet är eller verkar vara intressant.

Vid åtta tillfällen under hela 2020 träffas vi i en liten grupp för att utforska hur museet kan vara en plats för unga. Vi ser på konst, fikar, samtalar och arbetar kreativt.

Deltagarna får betalt för varje tillfälle de deltar.

Träffarna äger rum på Moderna Museet på tisdagskvällar kl 17–19.

Publicerad 17 januari 2020 · Uppdaterad 17 december 2020

Nyheter