Mona Hatoum, Home, 1999. Installationsbild Moderna Museet 2020. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet © Mona Hatoum

16.4 2019

Mona Hatoum – Home

Mona Hatoum har sitt konstnärliga ursprung i det tidiga 1980-talets performancekonst, där hon använde sin egen kropp i olika sammanhang som symbol för fysisk och psykisk smärta. I ett rum i samlingen möter du verket ”Hem” från 1999 där den fysiska kroppen är inte lika påtaglig. Men den är närvarande genom de vardagliga föremål som väcker kroppsminnen av vad de väger och hur de känns. Läs texterna som återfinns i rummen.

Installationen ”Hem” består av ett bord med några vanliga köksredskap sammanhållna av en elektrisk ledning vars ström rytmiskt ökar och avtar. Stötarna av ström lyser upp glödlampor placerade inuti föremålen. Bordet är avskärmat med stålvajer som håller betraktaren från den riggade, potentiellt livsfarliga, situationen. En definition av ”hem” är en miljö där en person tillåts vara sig själv och nå sin fulla potential. I samtal om verket har konstnären själv berättat om att hon är uppväxt i en kultur där kvinnor hålls tillbaka och förpassas till att lära sig matlagning som en förberedelse för giftermål.

Hem kan också referera till en plats. Mona Hatoum är född 1952 i Libanon av palestinska föräldrar fördrivna från sitt hemland. När hon åkte för att studera i London 1975 bröt inbördeskriget i Libanon ut och gjorde hemmet för farligt att återvända till. Mona Hatoum bor fortfarande i London, men betraktar sig som nomad.

Mona Hatoum, Home, 1999. Installationsbild Moderna Museet 2020. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet © Mona Hatoum
Mona Hatoum, Home, 1999. Installationsbild Moderna Museet 2020. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet © Mona Hatoum

Du hittar rummet i Samlingen på plan 4

Karta över Moderna Museet.

Publicerad 16 april 2019 · Uppdaterad 6 mars 2020

Nyheter