Tora Vega Holmström, Främlingar

Tora Vega Holmström, Främlingar, 1913–14 © Tora Vega Holmström / Bildupphovsrätt 2015

9.11 2010

Det andra önskemuseet: Tora Vega Holmström

Tora Vega Holmström växte upp i Skåne. När hon var i tjugoårsåldern sökte hon sig till Valands konstskola i Göteborg för att studera måleri, och fortsatte sedan till Académie Colarossi i Paris. Till en början var hennes måleri nära besläktat med den nationalromantiska rörelsen, för att senare ta intryck av den tidiga 1900- talsmodernismens strömningar.

I Holmströms korrespondens med poeten och författaren Rainer Maria Rilke framträder en reflekterande ung kvinna, full av idéer kring konstens väsen. Hon är fast besluten att inte skaffa familj utan leva ogift för att kunna resa och arbeta. Brevväxlingen inleddes efter att Rilke 1904 besökt den vittra kretsen på Borgeby slott i Skåne – där bland andra Ellen Key ingick – Holmström fi ck då agera tolk. Ungefär vid samma tid recenserade Rilke Barnets århundrade av Key i tysk press.

I arbetet med målningen Främlingar från 1913–14 bad Holmström modern och sonen i en italiensk gästarbetarfamilj i Stockholms hamn att sitta modell. Målningen påbörjades hösten 1913 för att ställas ut i London året därpå. Kompositionen med den unga pojken som blickar in i framtiden och den statuariska kvinnan har något monumentalt över sig, samtidigt präglas stämningen av rotlöshet och utsatthet.

Hur kan en titel som ”Främlingar” ha uppfattats i 1910-talets Stockholm?

En nutida betraktare kanske ställer sig undrande inför bruket av de exotiserande inslagen med elefanter och brokiga mönster, och inför valet att avbilda kvinnan med bar överkropp. Men i likhet med modernisterna på kontinenten var Tora Vega Holmström seriöst intresserad av det ”andra”, av det okända. Många av hennes verk vittnar om ett starkt intresse för andra kulturer, och flera av hennes mest kända verk bär spår av intryck från resor i Nordafrika och Europa.

Rainer Maria Rilke valde att se något starkt profetiskt i kompositionen med kvinnan och barnet. När han fick se ett svartvitt fotografi av målningen skrev han genast ner sina första intryck, och formulerade sig senare i ett brev om “barnet som trots allt blickar ut i en främmande värld, utan att vare sig känna den eller känna igen den”.

Tora Vega Holmströms målning kom till strax före krigsutbrottet. Det var en turbulent tid. Samtidigt som man i intellektuella kretsar diskuterade allt från den franska kubismen till en ny syn på pedagogik och barnuppfostran med Ellen Keys skrifter som inspiration, blev den politiska situationen i Europa allt mer spänd. Första världskrigets utbrott lär ha överraskat Rilke under en vistelse i Tyskland. Hans ägodelar i Paris konfiskerades och auktionerades bort, och strax därefter blev Tora Vega Holmströms brevvän inkallad.

Tora Vega Holmström född 1880, Tottarp, Sverige – död 1967.

Publicerad 9 november 2010 · Uppdaterad 15 februari 2016

Nyheter