Olafur Eliasson, Model room, 2003 © 2003 Olafur Eliasson. Foto: Anders Sune Berg. Installationsbild, Moderna Museet/ArkDes, Stockholm 2015.

27.10 2015

Moderna Museet förvärvar nyckelverk av Olafur Eliasson

Moderna Museet kan med glädje meddela att Olafur Eliassons nyckelverk Model room förvärvats till Moderna Museets samling.

Olafur Eliasson om Model room:

Model room bildar ett nytt konstverk genom att sammanföra merparten av de modeller som skapats för mina verk, realiserade eller ej, de senaste 20 åren. Det är som om nästan varenda tanke jag tänkt i min ateljé under den perioden nu bor i det stadslandskap som är Model room. Det är ett slags generöst, rumsligt arkiv som innehåller hela mitt konstnärskaps DNA, och jag betraktar det som ett nyckelverk.

Jag samarbetar alltid med många människor när jag utformar och utför mina konstverk. En huvudperson i ateljéteamet under perioden för Model rooms tillkomst var den visionära isländska arkitekten och matematikern Einar Thorsteinn som gick bort i våras. Hans intresse för icke-euklidisk geometri och femtalig symmetri blev centrala för mitt konstnärskap. Model room vittnar om min långvariga samarbets- och vänskapsrelation med Einar.

Jag har nu i några år sökt ett permanent hem åt Model room: ett museum med starkt engagemang i rumsliga och konceptuella frågor, offentlig debatt och med precisa riktlinjer för konservering. Ett bättre hem för Model room än Moderna Museet kan jag inte föreställa mig.

Olafur Eliassons verk Model room (2003) är ett landskap av geometriska modeller och objekt, påbörjat 1996, som konstnären skapade i samarbete med den isländske matematikern och arkitekten Einar Thorsteinn.

Över åren har Model room bildat ett växande tredimensionellt arkiv; en samling materialiserade idéer av vilka vissa senare kommit att vidareutvecklas och realiseras i installationer, paviljonger och storskaliga projekt. Bland annat har det nya verket Less ego wall (2015) sitt ursprung i geometriska experiment i Model room.

Daniel Birnbaum, Moderna Museets överintendent, om förvärvet:

Model room är hjärtat, eller kanske hjärnan, i Olafur Eliassons konstnärskap. Det är här man kan följa hur hans skapande tar form – alla andra verk finns närvarande i detta fantasilandskap. Tack vare Anna-Stina Malmborgs och Gunnar Höglunds stiftelse tillhör ett av samtidskonstens mest centrala verk nu det svenska folket.

Model room är det första verket som möter besökare till utställningen Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner. Förvärvet av Olafur Eliassons verk Model room har möjliggjorts genom generöst stöd av Anna-Stina Malmborgs och Gunnar Höglunds stiftelse.

Utställningen Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner organiseras av Moderna Museet i samarbete med ArkDes och pågår 3 oktober 2015–17 januari 2016.

Publicerad 27 oktober 2015 · Uppdaterad 9 februari 2016

Nyheter