Übergang

Ann Edholm, Übergang, 2010 © Ann Edholm / Bildupphovsrätt 2010

Ann Edholm

Ann Edholms väldiga målning Übergang (2010) är lika stor som en av väggarna i hennes ateljé. I sin utbredning refererar målningen direkt till väggen utan att vara fixerad vid just det rummet.

Vad betyder den kunskapen vid betraktandet av målningen? Kanske ökar medvetenheten om att den har en dubbel rumslig riktning. Att målningen dels hänvisar till ett rum som är frånvarande – den ursprungliga ateljén som den inte befinner sig i. Men också – och kanske viktigare – att målningen pekar ut sin plats här på museet och blir en fysisk erfarenhet som vi upplever med kroppen. Genom sin grafiska tydlighet intar den också vår blick mot den. Var i målningen är det förhållandet som tydligast?

Det kan inte vara någon annanstans än i färgen. I målningens fysiska kropp som sträcker sig över hela duken. I de orangefärgade stickorna som pekar mot varandra och som riktar sina vassa uddar mot det bottenlösa mörker som öppnar sig mellan dem. Här finns samtidigt en bortstötande hårdhet och en lockande mjukhet. På nära håll tas målningens skärpa över av färgens levande yta.

Med en intim förbindelse till måleriets material och historia har Edholm utvecklat en egen bildvärld. Hennes abstrakta teckenformer utgår från uppfattningen om ett slags jämbördig relation mellan människa och målning. De rymmer samtidigt reminiscenser från så skilda källor som Elsa Beskows sagor, Paul Celans poesi efter Förintelsen och detaljer ur äldre måleri. I Übergang ekar det tysta skriet ur hästens mun från Picassos Guernica (1937). Betydelsen av tungans triangel finns i Ann Edholms våldsamt orangefärgade piggar.

Ann Edholm

Född 1953 i Saltsjöbaden, Stockholm
Bor och arbetar i Stockholm och Lid, Nyköping

Utbildning

1981–1986 Kungl. Konsthögskolan, Stockholm
1980–1981 Gerlesborgsskolan, Stockholm
1977–1978 Gerlesborgsskolan, Stockholm

Separatutställningar i urval

2010 End of Passion, Maria Stenfors, London [UK]
2009 Back of Silence, Galerie Nordenhake, Berlin [DE]
2008 Tungan på ordet, Galerie Nordenhake, Stockholm

Grupputställningar i urval

2009 The Facades Project, T.I.C.A.B. – Tirana International Contemporary Art Biennial, Tirana [AL]
2006 Språk är ett virus från yttre rymden, Norrköpings Konstmuseum, Norrköping
1995 Im Licht des Nordens: Positionen Schwedischer Malerei von 1873–1995, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main [DE]

Bibliografi

Lars-Erik Hjerström Lappalainen, ”Bortom bildens och hitom objektets rum: Seende och tänkande i det haptiska rummet”, Carl Fredrik Hårleman (red./ed.), Ann Edholm & Håkan Rehnberg, Eskilstuna, Stockholm: Eskilstuna Konstmuseum, Millesgården, 2006.
Annika Nordin, ”Möte med mänskliga mått”, Isabella Nilsson (red./ed.), Ann Edholm, Uppsala, Kristinehamn: Uppsala Konstmusuem, Kristinehamns konstmuseum, 2003.
Tom Sandqvist (red./ed.), Ann Edholm, Stockholm: Raster Förlag, 2000.

Mer om utställningen